۲۳ محصول در روز پایانی نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد

برگزاری 15 کارگاه آموزشی و ارائه 23 محصول در آخرین روز همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برنامه ریزی شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،  نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت فردا در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود که برنامه های سایر سالن های دیگر این همایش در اولین روز برگزاری به شرح زیر است:

روز اول :

برنامه های روز اول همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت شامل موارد زیر می شود:

بانکداری فیجیتال: فراتر از دیجیتالی شدن در سالن کنفرانس ویژه

در روز اول این همایش، کارگاه آموزشی با عنوان “بانکداری فیجیتال: فراتر از دیجیتالی شدن” با حضور دکتر مجتبی رئیس صفری معاون اداره کل راهبری فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال بانک سپه در سالن کنفرانس ویژه از ساعت 11 تا 12:30 برگزار خواهد شد.

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بانکداری ایران در سالن شماره 4

همچنین کارگاه آموزشی دیگری با عنوان ” زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بانکداری ایران”  با حضور دکتر کمال الدین یعقوبی رفیع )مدیر برنامه ریزی و پایش عملکرد شرکت ملی انفورماتیک( ، مرضیه اسفندیاری )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و( محسن رحیمی )کارشناس شرکت خدمات انفورماتیک( در سالن شماره 4 از ساعت 11 تا 12:30 برگزار خواهد شد.

خلق ارزش های پیشنهادی متمایز به کمک طراحی انسان محوردر سالن شماره 5

” خلق ارزش های پیشنهادی متمایز به کمک طراحی انسان محور” عنوان دیگر کارگاه آموزشی است که با حضور دکتر فاطمه نریمانی )مدیر تجربه مشتری شرکت سیمرغ تجارت) در سالن شماره 5 از ساعت 11 تا 12:30 برگزار خواهد شد.

ارائه 3 محصول در سالن شماره 7

“سامانه راهبری امنیت بانکی(سرابا)” ، “معرفی محصول پارسینس در حوزه بانکداری دیجیتال”  و “معرفی پلتفرم باشگاه مشتریان (بوم) از محصولاتی است که در سالن شماره 7 از ساعت 11 تا 12:30 ارائه خواهد شد.

ارائه 3 محصول در سالن شماره 8

همچنین API marketplace  ، “سامانه مدیریت هوشمند آرد و نان (نانینو(”  و “معرفی ابر سروش” از دیگر محصولاتیست که در روز اول همایش در سالن شماره 8 از ساعت 11 تا 12:30 ارائه می شود.

ارائه 2 مقاله در سالن های شماره 1 و 3

در ادامه ارائه مقاله با محوریت های »نقش استنباط آماری در کشف تقلب در تراکنشهای کارتی« ، »پساپردازش شبکه محور خروجیهای یادگیری ماشین برای استخراج اجتماعات مشکوک در تراکنشهای بانکی« و »ترموگراف: ترکیب روشهای متنکاوی و گرافکاوی به منظور پیشبینی اصناف در شبکه پرداخت« با حضور محمود کریمی و دکتر سیدمحمدرضا میرصراف در سالن شماره 1 و نیز ارائه مقاله با محوریت های »شناسایی و رتبهبندی ابعاد و مولفههای پذیرش بانکداری دیجیتال از دید مشتریان با روش آمیخته«، »نیازمندیهای قانونی و/یا مقرراتی برای تقویت رقابت و نوآوری فناوران مالی و حفاظت از مشتریان« و »نیازمندیهای قانونی و/یا مقرراتی برای تقویت رقابت و نوآوری فناوران مالی و حفاظت از مشتریان« با حضور دکتر داود کریم زادگان و دکتر سجاد ابراهیمی در سالن شماره 3 از ساعت 14:30 تا 16 خواهیم داشت.

کارگاه آموزشی مدیریت تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال در سالن کنفرانس ویژه

کارگاه آموزشی “مدیریت تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال” در سالن کنفرانس ویژه-طبقه b2 با حضور دکتر شهریار عزیزی )دانشیار بازاریابی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی( ار ساعت 14:30 تا 16 برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی ضوابط مقررات و رویه اجرایی حاکم بر چک دیجیتال در سالن شماره 4

در این همایش کارگاه آموزشی “ضوابط مقررات و رویه اجرایی حاکم بر چک دیجیتال” در سالن شماره 4 با حضور دکتر یاسر مرادی )رئیس هیئت مدیره بانک صادرات( از ساعت 14:30 تا 16 برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی اکوسیستم های نوآورانه بانکی در سالن شماره 5

همچنین کارگاه آموزشی ” اکوسیستم های نوآورانه بانکی” در سالن شماره 5 با حضور دکتر آرش قشمی )مدیر آکادمی بانکداری دیجیتال صاد( از ساعت 14:30 تا 16 برگزار می شود.

ارائه 3 محصول در سالن شماره 7

در این همایش سه محصول ” زیرساخت کانال های یکپارچه” ، ” استارتاپ اسمارت مانی” و “استارتاپ دستیار دیجیتال” در سالن شماره 7 از ساعت 14:30 تا 16 ارائه خواهد شد.

ارائه 3 محصول در سالن شماره 8

همچنین سه محصول دیگر با عناوین “سها(اکوسیستم هویت دیجیتال)” ، ” ریال دیجیتال” از ایران کیش و “از بانکداری باز تا نئوبانک” در سالن شماره 8 از ساعت 14:30 تا 16 ارائه خواهد شد.

روز دوم:

برنامه های روز دوم همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت شامل موارد زیر می شود:

تامین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تامین

در روز دوم این همایش، کارگاه آموزشی تامین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تامین با حضور دکتر فردوس باقری مدیرعامل شرکت سکوی کسب و کار الکترونیک در سالن کنفرانس ویژه از ساعت 11 تا ساعت 12:30 برگزار می شود.

چک دیجیتال و کارکردهای آن در اقتصاد ایران

همچنین نشست تخصصی چک دیجیتال و کارکردهای آن در اقتصاد ایران با حضور دکتر سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، دکتر یاسر مرادی رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران، رسول لطفی آذر معاون فناوری اطلاعات بانک ملت، محمد نوری مدیر گروه مالیاتی اندیشکده ایتان، علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها، دکتر آمنه نادعلیزاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی در سالن شماره 4 از ساعت 11 تا ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.

نگاهی نزدیکتر به ریال دیجیتال

دیگر کارگاه آموزشی نگاهی نزدیکتر به ریال دیجیتال با حضور حسین یعقوبی )مدیر واحد بالکچین شرکت خدمات انفورماتیک( محمدرضا مانی یکتا )مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی( در سالن شماره 5 از ساعت 11 تا 12:30 برگزار می شود.

ارائه 3 محصول شاپرک من ، دیفای و کوتام

همچنین سه محصول “شاپرک من”، “(کوتام )اکوسیستم تامین مالی کسب و کار” و “(دیفای (DeFi (در اقتصاد ایران” در سالن شماره 7 از ساعت 11 تا 12:30 ارائه خواهد شد.

 

ارائه 3 محصول سامیار، سامانه اوراق تعهد دیجیتال و لندتک و چالشهای آن در فین تک

سه محصول دیگر در این نمایشگاه با عناوین : “سامانه مانیتورینگ سخت افزاری سامیار” ، “سامانه اوراق تعهد دیجیتال” و “لندتک و چالشهای آن در فین تک ” در ساعت 11 تا 12:30 در سالن شماره 8 ارائه خواهد شد.

شناسایی، رسیدگی و عملیات جرمیابی دیجیتال رخداد: از شناسایی تا ریشه یابی

کارگاه آموزشی دیگری با عنوان : شناسایی، رسیدگی و عملیات جرمیابی دیجیتال رخداد: از شناسایی تا ریشه یابی و با حضور سجاد طرهانی )مدیر واحد ماهر بانکی شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف(  ، بهرام یعقوب زاده آشوریان )رئیس گروه پایش و رسیدگی به رخدادها شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف( ، مجتبی جمشیدی سوئینی )کارشناس امنیت شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف( از ساعت 14 تا 15:30 در سالن شماره 3 برگزار خواهد شد.

تحلیلهای یادگیری ماشین در داده های مالی

همچنین کارگاه آموزشی با عنوان : تحلیلهای یادگیری ماشین در داده های مالی و با حضور دکتر عبداله عشقی )مدیر واحد کسب و کار هوداد شرکت تأمین خدمات کاربردی کاسپین در سالن کنفرانس ویژه در ساعت 14 تا 15:30 برگزار می شود.

تاب آوری سایبری با محوریت نیروی انسانی

دیگر کارگاه آموزشی این بخش ، تاب آوری سایبری با محوریت نیروی انسانی هست که با حضور وحید خدابخشی )مدیر ریسک و امنیت شرکت شاپرک( فرشید فرحخواه )رئیس گروه مرکز عملیات امنیت شرکت شاپرک( حامد پیشوا یزدی )رئیس گروه مدیریت ریسک شرکت شاپرک در سالن شماره 4 برگزار خواهد شد.

حاکمیت داده در صنعت بانکداری

کارگاه دیگری در همین ساعت با عنوان حاکمیت داده در صنعت بانکداری و با حضور دکتر حمیدرضا احمدیان )مدیرعامل هلدینگ داده ورزی سداد( در سالن شماره 5 برگزار خواهد شد.

ارائه 3 محصول سامیار، سامانه پخش آنالین جلسات و رویدادهای سازمان و مرکز عملیات امنیت SOC  

 

همزمان با برگزاری این کارگاه های آموزشی ، سه محصول  “سامیار پلتفرم تامین مالی زنجیره تأمین” ، “سامانه پخش آنالین جلسات و رویدادهای سازمان” و “مرکز عملیات امنیت SOC  ” در سالن شماره 7 ارائه خواهد شد.

ارائه 2 محصول  Pure E و دستگاه شخصی سازی کارت های بانکی

همچنین 2 محصول دیگر در سالن شماره 8 با عناوین: معرفی دستگاه شخصی سازی کارت های بانکی و هوشمند مجهز به فناوری لیزر”  و” “Pure E از ساعت 14 تا 15:30 ارائه خواهد شد.

پیش بینی ریزش مشتریان بانک بوسیله شبکه های عصبی بازگشتی

کارگاه آموزشی “پیش بینی ریزش مشتریان بانک بوسیله شبکه های عصبی بازگشتی”با حضور حسن زادمهر )مدیرعامل شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی(  ، فردین صبوری )مدیر واحد تحلیل و مهندسی داده شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی( در سالن کنفرانس ویژه از ساعت 16 تا 17:30 برگزار خواهد شد.

مدلهای کسب و کار مبتنی بر زیرساخت بلاکچین بین بانکی

همچنین کارگاه دیگری با عنوان : مدلهای کسب و کار مبتنی بر زیرساخت بلاکچین بین بانکی و با حضور سعید خوشبخت )مدیرعامل شرکت آریاتک( در سالن شماره 4 همزمان با کارگاه قبلی برگزار می شود.

اعتبارسنجی و نقش آن در عصر دیجیتال

آخرین کارگاه آموزشی در آخرین روز از این نمایشگاه با عنوان اعتبارسنجی و نقش آن در عصر دیجیتال و با حضور دکتر رضا قاسم پور )مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران(  ، میلاد رحیمی مقدم )مدیر تحقیق و توسعه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران( در سالن شماره 5 در ساعت 16 تا 17:30 برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

11  −    =  5