۶۱درصد تراکنشهای نیمه نخست سال از طریق خودپردازها انجام شد

در نیمه اول سال 1401 در مجموع بیش از 3,663 همت تراکنش در کل بانکهای کشور انجام شد که 61 درصد از این مبلغ معادل 2,230 همت از طریق خودپردازها و 39 درصد آن معادل 1،432 همت از طریق پایانه شعب بانکها صورت گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، از کل تراکنش های انجام شده در شهریور ماه به ترتیب بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، ملت، پست بانک ایران و کشاورزی بیشترین سهم را در اختیار داشتند. 27 درصد از کل مبلغ تراکنش هایی که طی شهریور ماه در کل بانکها انجام شد از طریق بانک ملی بود. 17 درصد از کل تراکنش ها به بانک صادرات ایران اختصاص داشت و 15 درصد از کل مبلغ تراکنش ها از طریق بانک ملت انجام گرفت. پست بانک ایران و بانک کشاورزی نیز هر یک با سهم 5 درصدی از کل مبلغ تراکنشها در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

5 بانکی که در شهریور ماه بیشترین مبلغ تراکنش های خودپرداز را تجربه کردند به ترتیب بانکهای ملی ایران، صادارت ایران، ملت، رفاه و کشاورزی بودند. صدرنشین بیشترین تراکنش های ریالی انجام شده از طریق پایانه شعب به ترتیب بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، ملت، تجارت و پست بانک ایران بودند.

مبلغ تراکنش هایی که در شهریور ماه از طریق خودپردازها انجام شد تفاوت چندانی با مرداد ماه نداشت اما مبلغ تراکنش های پایانه شعب در شهریور با رشد یک درصدی نسبت به مرداد ماه همراه شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  +  2  =