برترین های ارائه دهنده خدمات پرداخت را بشناسید/فرصت های رقابت

آخرین آمار از عملکرد شرکت های پرداخت (PSP) که مربوط به آذر ماه 1401 است، نشان می دهد که شرکت پرداخت الکترونیک سامان در آذر ماه 19,71 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی را در اختیار دارد که مانند ماه گذشته بیشترین سهم در بین کل شرکتهاست. این سهم در مقایسه با آبان ماه 34 صدم درصد بیشتر شده است. شرکتهای به پرداخت ملت با 18،51 درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با 14،76 درصد در رتبه های دوم و سوم بیشترین سهم از تراکنش های کارتخوان فروشگاهی قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، کمترین سهم نیز به ترتیب مربوط به شرکتهای الکترونیک کارت دماوند با0.44 درصد، پرداخت الکترونیک سپهر با 1،54 درصد و پرداخت آرین نوین با2،85 درصد است.

تراکنش های اینترنتی

از لحاظ تراکنش های اینترنتی اما شرکت آسان پرداخت پرشین با 45.87 درصد بالاترین سهم را در بین کل شرکتهای PSP در اختیار گرفته و خود را بعنوان عمده ترین ارائه دهنده خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های اینترنتی مطرح کرده است. این شرکت در ماه آبان نیز با 45.92 درصد بیشترین سهم را در اختیار داشت. رتبه های دوم و سوم نیز به شرکتهای به پرداخت ملت با سهم 21،16 درصدی و پرداخت الکترونیک سامان با سهم 11،18 درصدی تعلق دارد.

در همین بخش شرکتهای الکترونیک کارت دماوند و فراپردازان آروند امید هیچگونه سهمی از بازار ندارند و بجز این دو، شرکتهای فن آوا کارت با 0،07 درصد، پرداخت نوین آرین با 0،55 درصد و پرداخت الکترونیک سپهر با 0،87 درصد از کمترین سهم بازار برخوردارند.

تراکنش های موبایلی

شرکت به پرداخت ملت در آذر ماه توانست با سهم 50.91 درصدی عنوان بیشترین سهم تعدادی تراکنش های موبایلی را در بین کل شرکتهای پرداخت کسب کند. این شرکت در آبان ماه نیز به همین رکورد دست یافته بود اما سهم آن از تراکنش های موبایلی آذر ماه نسبت به ماه قبل 0.73 درصد افزایش نیز یافته است. رتبه های دوم و سوم به ترتیب در اختیار شرکتهای پرداخت الکترونیک سامان با سهم 25،38 درصدی و تجارت الکترونیک پارسیان با سهم 12،67 درصدی قرار دارد.

در این بخش سهم شرکتهای الکترونیک کارت دماوند، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت الکترونیک سپهر، پرداخت نوین آرین، فراپردازان آروند امید و فن آوا کارت صفر است.

 

 

 

مقایسه ابزارهای پذیرش اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی

در آذر ماه سال جاری تعداد کل ابزارهای شاپرکی کشور به 10,176,502 رسیده که نسبت به آبان ماه 2,92 درصد افزایش داشته است.

بررسی جزئی تر آمار بیانگر این موضوع است که رشد 2,43 درصدی کارتخوان فروشگاهی و رسیدن آن به 9,381,888 در آذر ماه تاثیر بسزایی را در افزایش مجموع ابزارهای شاپرکی داشته، زیرا بیشترین سهم بازار را در اختیار دارد.

ابزار پذیرش اینترنتی نیز با افزایش 10,93 درصدی به 669,343 رسیده اما در بخش ابزار پذیرش موبایلی شاهد افت 0.08 درصدی و رسیدن آن به 125,271 در آذر ماه بودیم.

سهم تعدادی کارتخوان های فروشگاهی در آذر ماه 92,19 درصد بوده که بیشترین سهم را در بین سه ابزار پذیرش (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) داراست. ابزار پذیرش اینترنتی با سهم 6,58 درصدی رتبه دوم را در اختیار دارد و ابزار پذیرش موبایلی تنها 1,23 درصد از سهم کل بازار را شامل می شود.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  3  =  5