میزان تسهیلات پرداختی به دانش بنیان ها چقدر بوده؟

طی هشت ماهه 1401 به 1700 شرکت دانش بنيان (در قالب 179 11 فقره تسهيلات) معادل897.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به هشت ماهه 1400 معادل 122.6 درصد افزايش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اهم نکات مرتبط با وضعيت تسهيلات اعطايي به شرکت هاي دانش بنيان درپايان آبان ماه 1401 به شرح زیر است:

مانده تسهيلات پرداختي به شرکت های دانش بنيان در پايان آبان ماه 1401

مانده کل تسهيلات اعطايی از طرف 30 بانک به شرکت های دانش بنيان در پايان آبان 1401، معادل 1046.6 هزار ميليارد ريال  است که نسبت به آبان 1400 معادل 68.5 درصد افزايش داشته است. بيشترين مانده کل به بانک های ملت (161.8 هزار ميليارد ريال)، تجارت (152 هزار ميليارد ريال ) و اقتصاد نوين (104.3 هزار ميليارد ريال) تعلق دارد.

همچنین به دليل ارزيابی ماهانه شرکت های دانش بنيان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تعدادی از شرکت های جديد به فهرست شرکت های دانش بنيان افزوده شده و برخي نيز حذف می شوند لذا بخشی از تغيرات در مانده تسهيلات پرداختی به دليل فوق است.

خاطرنشان می شود، با توجه به اينکه برخی از  شرکت های عادی پس از اخذ شرايط لازم توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به عنوان  شرکت دانش بنيان پذيرفته می شوند ممکن است بخشی از مانده مطالبات  شرکت های دانش بنيان فعلی مربوط به زمانی باشد که شرکت دانش بنيان نبوده است.

ميزان تسهيلات پرداختی طی هشت ماهه1401

– طی هشت ماهه 1401  به 1700 شرکت دانش بنيان (در قالب 179 11 فقره تسهيلات) معادل897.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به  هشت ماهه 1400 معادل122.6 درصد افزايش داشته است.
– بيشترين تسهيلات طی هشت ماهه  1401 از سوی بانک های ملت به مبلغ 163.8 هزار ميليارد ريال، تجارت به مبلغ 137.7 هزار ميليارد ريال و صادرات به مبلغ 81.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.

ميزان تسهيلات پرداختی در آبان ماه 1401

– در آبان ماه 1401 به 597 شرکت دانش بنيان (در قالب 482 1 فقره تسهيلات) معادل 109.1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به آبان ماه 1400 معادل 83.4 درصد افزايش داشته است.
– بيشترين تسهيلات طی آبان ماه 1401 از سوی بانک های ملت به مبلغ 20.7 هزار ميليارد ريال، تجارت به مبلغ 16.9 هزار ميليارد ريال و ملی به مبلغ 13.3 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  4