سهم کوچک سرانه تراکنش های موبایلی در مهرماه/ سرکوب میزان تراکنش ابزارهای پذیرش در دوران فیلترینگ

طبق آمار بولتن شاپرک عنوان شد؛

با توجه به آمار شاپرک سرانه تراکنش های موبایلی پایین ترین سهم را در میان سایر ابزارهای پذیرش در مهرماه داشته است. این در حالی است که در مهرماه شاهد فیلترینگ و اعتراضات مردمی بوده ایم که این موضوع بی تاثیر در سرانه تراکنش ها نیست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، آمار تعداد تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش و نیز سرانه تراکنش های هر یک از این ابزارها به ازای افراد بالای 18 سال را در مهر ماه سال جاری در جدول زیر ارائه گردیده است. به ازای هر فرد بالای 18 سال، در مهر ماه سال جاری 60/03 عدد تراکنش پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی با 55/73 تراکنش برای هر فرد بالای 18 سال بوده است.

شایان توجه است که بر خلاف کارتخوان فروشگاهی، امکان دسترسی از نقاط مختلف کشور به ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی برای انجام پرداخت ها میسر بوده است. این در حالی است که ماهیت پرداخت وجوه با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به نسبت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی که نیازمند حضور فیزیک کارت در محل م یباشد، متفاوت است.

تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان در این بخش به منظور بررسی نحوه توزیع و میزان نفوذ ابزارهای پذیرش، تعداد و سرانه هر یک از ابزارهای فعال سیستمی در استان های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. شایان توجه است که برخلاف کارتخوان فروشگاهی، خدمات ابزا رهای پذیرش اینترنتی و موبایلی لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزارها فراهم است. بنابراین سرانه ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی برای هر استان معنای دقیقی نداشته و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بعدی مورد توجه قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در 5 استان دارای بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال و تغییرات آن در مهر 1401 نسبت به ماه گذشته در جدول زیر ارائه شده است .

جدول زیر مربوط به پنج استان که دارای بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستم شهریور 1401 و مهر 1401 دارند، است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  ×  10  =