کاهش ۴ درصدی مبلغ تراکنش های مهرماه/ رشد منفی تعداد تراکنش های ماه اخیر

شاپرک اعلام کرد؛

بنا بر گزارش جدید شاپرک، مبلغ تراکنش های انجام شده در مهر ماه رشد منفی داشته و میزان تراکنش های آن نسبت به ماه قبل 4 درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در مهر ماه 1401 بالغ بر 3,711 میلیون تراکنش با ارزش 7,052 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به شهریور ماه رشد منفی 4/24 درصدی در تعداد و منفی 2/14 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

همچنین تراکنش های مهر 1401 به نسبت ماه مشابه سال 1400 از نظر تعدادی 33/44% و از نظر ریالی 18/14% رشد داشته است.

طبق جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در مهر ماه 1401 و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته درج شده است.

 

در جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در مهر 1401 و ماه مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن می باشد .تراکنش های مهر 1401 به نسبت ماه مشابه سال 1400 از نظر تعدادی 13/44% و از نظر ریالی 18/14% رشد داشته است.

 

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

در اقتصاد برای ارائه تحلیل های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می کنند. به این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی را تورمزدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشت های اشتباه و انحراف

در تصمیم گیری نشود. لذا شاخص مناسبتر برای بیان رشد ارزش تراکنش ها، بیان آن به صورت رشد حقیقی و تورمزدایی شده می باشد .

حال نرخ تورم چگونه بدست می آید؟ نرخ تورم ماهانه: درصد تغییرات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو ماه متوالی بیانگر نرخ تورم ماهانه می باشد.

ارزش اسمی تراکنش های مهر 1401 نسبت به ماه گذشته با رشد منفی 2.14 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در رشد منفی 4.97 درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.

جدول زیر بیانگر رشد 18/14 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه می شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است  منفی20/49 درصد میباشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی ساله ای 1400 و 1401به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده می باشد
همانطور که قبلا نیز اشاره گردید ارزش حقیقی تراکنش های شاپرک در واقع ارزش تراکنش های شاپرک بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی می باشد.

 

برخی کارشناسان روند ارزش واحد تراکنش را هم سو با تورم نقطه ای می دانند. به این معنا که رشد قیمت کالاها و خدمات در کشور می تواند موجب رشد هم سوی ارزش خرید و معاملات شود.

این موضوع به روشنی توضیح می دهد ارزش متوسط تراکنش های اینترنتی کمتر از سال قبل شده است.این موضوع می تواند به افزایش تورم  مربوط باشد که تورم ایجاد شده عامل کاهش قدرت خرید معامله گران بوده که موجب شده ارزش تراکنش های متوسط حتی به صورت جاری نزولی شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

76  −  70  =