صورت های مالی سال ۱۴۰۰ بانک ملی سرانجام منتشر شد/تدام روند زیان دهی با شیب کمتر

بر اساس صورت های مالی منتشر شده بانک ملی (و نه گروه) در سال 1400 زیان خالصی معادل 26,762 میلیارد ریال شناسایی کرده است که نسبت به زیان خالص گزارش شده در سال 1399 حدود 60 درصد کاهش زیان دهی را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با انتشار گروهی صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال بورس، صورت های مالی بانک ملی ایران نیز منتشر شد(گزارش حسابرس منتشر نشده است).

بر اساس صورت های مالی منتشر شده این بانک (و نه گروه) در سال 1400 زیان خالصی معادل 26,762 میلیارد ریال شناسایی کرده که نسبت به زیان خالص گزارش شده در سال 1399 حدود 60 درصد کاهش زیان دهی را نشان می دهد.

با شناسایی این زیان، زیان انباشته بانک ملی ایران در پایان سال 1400 به رقم قابل تامل 695 هزار میلیارد ریال رسیده است. نکته قابل توجه آن که تراز عملیاتی بانک ملی بعد از چند دوره سرانجام مثبت شده است.

بر اساس این صورت ها، خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری بانک ملی ایران در سال 1400 رقم مثبت 13919 میلیارد ریال بوده این در حالی است که حاصل عملکرد این بانک در سال 1399 رقم منفی 15996 میلیارد ریال بوده است.

این موضوع نشان از آن دارد که عملیات بانکداری بانک ملی هر چند به صورت اندک، بر روی ریل سوددهی قرار گرفته است.

با این وجود، همچنان بخش عمده درآمدهای بانک ملی از محل سایر درآمدها، تامین می گردد. جمع سایر درآمدهای این بانک در سال 1400 به رقم 191882 میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل از آن رشد 15 درصدی داشته است.

بررسی ها نشان می دهد بخش عمده ای (مبلغ 114,884 میلیارد ریال) از این درآمدها از محل سود مبادلات و معاملات ارزی بوده و اقلام درآمدی همچون خالص درآمد کارمزد و سود سرمایه گذاری ها سهم چندانی در این حوزه نداشته اند.

جمع هزینه های بانک نیز در سال 1400 به رقم 230 هزار میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به سال 1399 با رشد حدود 6 درصدی همراه شده است.

بررسی ها جزئی تر نشان می دهد حدود 202 هزار میلیارد ریال از رقم یاد شده مربوط به هزینه های عمومی و اداری است که رشدی حدود 18 درصدی داشته است.

هر چند که نرخ رشد این قلم هزینه ای با توجه نرخ تورم حاکم در سال 1400 و همچنین نرخ رشد حقوق پرسنل، نرخی قابل قبول است اما بزرگی رقم این هزینه نشان می دهد که می بایست مدیریت بانک در زمینه های کنترل هزینه های اداری و پرسنلی تمرکز بیشتری به خرج دهد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

55  −    =  54