نمایندگان مجلس اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند که بر اساس آن رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط و یک نفر به انتخاب رئیس جمهور تعیین شدند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۵ این طرح؛ ارکان بانک مرکزی عبارت است از: مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶ طرح مذکور پرداخته و به تصویب رساندند.

در ماده ۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بند (الف)، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شدندکه عبارتند از رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس جمهور. این افراد برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننده امکان‌پذیر است. دو عضو ناظر کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیات عالی بدون حق رأی و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند.

در ادامه و در بند (ب) ماده (۶)، وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شده است که به این شرح است:

۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی؛

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار؛

۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی؛

۵- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

منبع: ایرنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  ×    =  81