مجمع یکی از زیان ده ترین بانک های کشور برگزار شد

بانک سرمایه مجمع عمومی عادی سالیانه خود را روز دوشنبه 1401.05.31 با حضور 46 درصدی سهامداران برگزار نمود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بر اساس گفته های مدیر عامل این بانک، مذاکرات مثبتی در جهت اجرای افزایش سرمایه با بانک مرکزی صورت گرفته و در همین راستا جلسه ای به جهت نهایی کرده مجوز افزایش سرمایه خواهیم داشت. هم چنین پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز ارائه شده است.

قدمی مدیر عامل بانک سرمایه افزود دو قطعه از زمین های بانک منسوب به حقانی جمعا به ارزش 400 میلیارد ریال به صورت رسمی انتقال یافته بود که با پیگیری های مجدانه و اقدامات حقوقی انجام شده مجدد به بانک بازگشت. بر اساس کارشناسی انجام شده در اوایل سال 1400 این زمین ها شاهد رشد 700 درصدی بوده اند.

گفتنی است در پایان سال 1400 این بانک زیان انباشته ای به مبلغ 40 همت داشته و زیان محقق شده هر سهم در سال گذشته 1.729 ریال گزارش شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  5  =  4