کاهش ۷ درصدی ابزارهای موبایلی و اینترنتی در سال ۱۴۰۰

رشد 17درصدی تعداد تراکنش های شاپرکی

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی ۱۴.۹۵ درصد افزایش و دو ابزار اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۷.۶۵ درصد و ۷.۳۰ درصد کاهش یافته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با این‌حال این اعداد اعلام شده، رشد اسمی تراکنش‌ها هستند و درصورتی که تورم‌های سال گذشته را روی این آمار در نظر بگیریم، ارزش حقیقی (ریالی) تراکنش‌ها با کاهشی ۵.۰۹ درصدی روبه‌رو بوده است.

سه ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارت‌خوان توسط شاپرک پشتیبانی می‌شوند که براساس این گزارش در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۰.۲ میلیون ابزار پذیرش در سراسر کشور توزیع شده است که از این تعداد  ۸۹.۵۱ درصد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، ۶.۵۲ درصد ابزار پذیرش اینترنتی و ۳.۹۷ درصد ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

با این‌حال آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی ۱۴.۹۵ درصد افزایش و دو ابزار اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۷.۶۵ درصد و ۷.۳۰ درصد کاهش یافته‌اند.

” فایل پی دی اف گزارش اقتصادی شاپرک سال 1400 “

عملکرد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت با استفاده از شاخص‌هایی چون تعداد تراکنش‌ها، مبلغ تراکنش‌ها و همچنین تعداد ابزارهای توزیع شده بررسی و ارزیابی شده است. همچنین با تشریح نرخ رشد شاخص‌های اشاره شده به آنالیز عملکرد و سطح ارائه خدمات شبکه شاپرک پرداخته شده است.

این گزارش در چهار بخش”شاخص‌‌‌های عملکردی شاپرک”، “کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی”، “بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت” و “بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده” در سال 1400 دسته بندی شده است.

در بخش سهم هریک از این ابزارها از مبلغ تراکنش‌ها نیز ابزار کارت‌خوان فروشگاهی سهم از مبلغی ۸۷.۲۶ درصدی دارد که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی ۲.۹۱ درصدی یافته است. سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز از مبلغ تراکنش‌های ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۲.۵۵ درصد و ۰.۱۹درصد بوده است.

در بخش عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت نیز آمارهای گزارش سالانه شاپرک نشان می‌دهند که در سرویس‌هایی مانند خرید کالا و خدمات، مانده‌گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ،  سهم خرید کالا و خدمات ۸۸.۰۱ درصد از کل تراکنش‌ها به لحاظ تعدادی بوده است که این ارقام نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۳۱ درصد رشد یافته‌‌اند.

در بخش سهم ابزارها از تراکنش‌ها به لحاظ مبلغی نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، سرویس خرید کالا و خدمات سهمی ۹۸.۵۱ درصدی از کل مبالغ تراکنش‌ها را در اختیار خود داشته‌اند. پرداخت قبض و خرید شارژ نیز در سال ۱۴۰۰ سهم مبلغی ۱.۴۹ درصدی را به دست آورده‌اند که این سهم نسبت به سال ۱۳۹۹ ۰.۸۴ درصد کاهش یافته است.

گزارش سالانه شاپرک در ادامه به دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پذیرش شبکه پرداخته است که براساس آنها در دامنه مبلغی تراکنش‌های کارت‌خوان ابزار فروشگاهی بیشترین تراکنش‌ها در بازه مبلغی بین ۵ هزار تا ۱۵ هزار تومان قرار گرفته‌‌اند و این بازه شامل ۲۲.۰۹ درصد از تراکنش‌ها شده است.

آمارهای شاپرک همچنین نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳.۱۸ درصد از تراکنش‌ها مبلغی زیر ۵ هزار تومان و ۳۵.۱۷ درصد تراکنش‌ها بین ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بوده‌اند.

این یعنی مجموعا بیشتر از نیمی از تراکنش‌های انجام شده در ابزار کارت‌خوان کمتر از ۲۵ هزارتومان ارزش مبلغی داشته‌اند.

بر اساس نتایج گزارش در سال 1400 همانند سال های گذشته از تاسیس شاپرک تعداد تراکنش های شبکه شاپرک با رشد همراه بوده و در این سال با رشد 17/15 درصدی نسبت به سال 1399 تعداد تراکنش ها بالغ بر 38 میلیارد تراکنش با ارزش نزدیک به 71,274 هزار میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ از رشد میزان استفاده اقشار مختلف جامعه از پرداخت الکترونیک و بالاخص ابزارهای شاپرکی حکایت دارد.

در پایان اسفند ماه 1400 بیش از 10/2 میلیون ابزار پذیرش در سراسر کشور توزیع شده است که از این تعداد 89/51 درصد ابزار کارتخوان فروشگاهی، 6/52 درصد ابزار پذیرش اینترنتی و 3/97 درصد نیز ابزار پذیرش موبایلی بوده‌اند.

همچنین سهم تراکنش های موفق از کل تراکنش های سال 1400، 92/40 درصد بوده و 7/60 درصد کل تراکنش ها نیز در زمره تراکنش های خطا‌دار طبقه بندی شده اند.

در میان تراکنش های خطا، 88/46 درصد متعلق به خطاهای کاربری است و بعد از آن نیز سهم انواع خطاهای صادرکنندگی، کسب و کار، پذیرندگی و شاپرکی به ترتیب برابر با 9/85 درصد، 0/87 درصد، 0/58 درصد و  0/24 درصد است.

گزارش سالانه ۱۴۰۰ شاپرک در ادامه به سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الکترونیکی کارت پرداخته است که براساس آن  در بخش سهم از بازار هرکدام از این شرکت‌ها در تعداد تراکنش‌ها مجموعه پرداخت الکترونیک سامان با سهم از بازار ۲۰.۵۳ درصدی در رتبه اول، به پرداخت ملت در اختیار داشتن ۲۰.۱۵ درصد از تراکنش‌ها در جایگاه دوم و تجارت الکترونیک پارسیان با سهمی ۱۸.۵۵ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند.

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها در سال ۱۴۰۰

 

علاوه‌بر این آمارهای گزارش شاپرک نشان می‌دهند که در این سال سهم تعدادی تراکنش‌های مجموعه آسان‌پرداخت پرشین نسبت به سال قبل شاهد کاهشی ۱.۶۳ درصدی بوده است. اما از سویی دیگر سهم تعدادی مجموعه پرداخت‌ الکترونیک پاسارگاد ۱.۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

در بخش سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش‌ها نیز، سه PSP برتر با اندکی جابه‌جایی همچنان در صدر قرار دارند. به پرداخت ملت با سهم ۱۹.۶۱ درصدی خود رتبه اول را به دست آورده است و پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان نیز به ترتیب سهمی ۱۷.۶۸ درصدی و ۱۲.۵۱ درصدی از مبالغ تراکنش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۰ کسب‌ کرده‌‌اند.

مقایسه سهم همه شرکت‌های PSP از سهم مبلغی در این یک سال نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ سهم مبلغی شرکت به پرداخت ملت از تراکنش‌ها ۲.۸۷ درصد کاهش یافته است اما سهم پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۲.۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

 

شاپرک در ادامه سهم تعدادی و مبلغی هریک از شرکت‌های PSP در هریک از ابزارهای پذیرش را مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس در ابزار کارت‌خوان فروشگاهی و ابزار پرداخت موبایلی پرداخت الکترونیک سامان به ترتیب با سهم ۲۰.۵۷ درصدی و ۳۳.۵۲ درصدی بیشترین سهم را در این دو ابزار در اختیار دارد. در سهم از تعداد تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی نیز آسان‌پرداخت پرشین با ۳۱.۹۷ درصد از تعداد تراکنش‌های این ابزار در صدر قرار دارد.

از سوی دیگر این گزارش به سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش هر یک از ابزارهای پذیرش پرداخته است که براساس آن در ابزار پذیرش کارت‌خوان مجموعه به پرداخت ملت سهمی ۱۹.۰۲ درصدی بیشترین سهم را در میان شرکت‌های PSP از مبالغ ابزار کارت‌خوان در اختیار دارد. در دو ابزار اینترنتی و موبایلی نیز پرداخت الکترونیک سامان با سهمی به ترتیب ۴۰.۲۵ درصدی و ۳۸.۹۵ درصدی بیشترین سهم مبلغی از تراکنش‌ها را داراست.

گزارش سالانه شاپرک در ادامه به وضعیت بانک‌های صادر کننده و پذیرنده در این سال‌ پرداخته و سهم هریک از بانک‌های پذیرنده را برحسب تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مورد بررسی قرار داده است.

براین اساس در بخش سهم بانک‌ها از تعداد کل تراکنش‌های شبکه پرداخت  بانک ملت با سهم ۱۶.۶۲ درصدی در صدر و دو بانک سپه و ملی به ترتیب با سهمی ۱۴.۸۴ درصدی و ۱۲.۳۷ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت

 

در سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از کل مبالغ نیز بانک ملت در با سهمی ۱۵.۹۱ درصدی در صدر و بانک‌های سپه و تجارت با سهم‌های ۱۲.۱۶ و  ۱۰.۶۸ درصدی در رتبه دوم و سوم قرار دارند. البته آمارهای شاپرک کاهشی ۶.۲۱ درصدی را در سهم از بازار مبلغی بانک ملت نشان می‌دهد و این درحالی است که سهم بانک سپه در این حوزه در این مدت ۳.۲۳ درصد اضافه شده است.

سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت

 

در آمارهایی که مربوط به سهم هر بانک پذیرنده از بازار تراکنش‌های ابزارهای پذیرش است، اطلاعات گزارش شاپرک نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۱۶.۱۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۳۵.۴۰ درصد در اختیار بانک ملت است و بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با ۱۹.۱۵ درصد در اختیار بانک پارسیان است.

از سوی دیگر بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان با ۱۵.۹۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۳۷.۴۲ درصد در اختیار بانک ملت بوده و بانک آینده با سهم ۲۲.۳۹ درصدی خود از مبالغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در صدر قرار دارد.

این گزارش در ادامه کارمزد پرداختی هر بانک به ازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید را مورد بررسی قرار داده است که براساس آن بانک توسعه صادرات ایران با ۱۶ ریال به ازای هر صد هزار ریال کمترین میزان کارمزد و بانک پارسیان با ۱۷۱ ریال و بانک مشترک ایران- ونزوئلا با ۴۳۹ ریال بیشترین کارمزد را دریافت می‌کنند. نکته جالب این آمار اینجاست که کارمزد بانک مشترک ایران-ونزوئلا در سال ۱۳۹۹، دوازده ریال بوده است و در مدت یک ساله ۴۲۷ ریال افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این، نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید برای بانک سپه ۱۰۵ ریال، بانک ملی ۱۰۳ ریال، بانک ملت ۸۸ ریال و بانک تجارت ۷۲ ریال است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

18  −  9  =