کاغذگران، رئیس هیات‌مدیره لیزینگ پایا اعتبار، دلیل این همکاری را توسعه فعالیت‌‌های این شرکت عنوان کرد و گفت: هدف ما در نهایت این است که بتوانیم هر وام خردی را که بتواند به بهبود معیشت طبقه متوسط کمک کند فراهم کنیم. وی با اعلام اینکه چشم‌‌انداز آتی فعالیت این شرکت اعطای وام برای خرید دستگاه‌های صنعتی و تجهیزاتی است که برای راه‌‌اندازی کسب‌‌وکار مورد نیاز هستند، گفت: حتی ممکن است به مرور به حوزه اعطای وام برای اجاره کارگاه یا استقرار در محل‌‌های کار اشتراکی نیز ورود کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد