سهم ۲۱ درصدی سپ از تعداد تراکنش های شاپرکی در خردادماه

بولتن شاپرک شماره 84 منتشر شد

در خرداد ماه سال جاری، شرکت سپ با سهم ۲۱/۰۶درصدی از تعداد تراکنش های شاپرکی و اختلاف ۱/۳۶ درصد از به پرداخت ملت در صدر قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ های شاپرکی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» با سهم ۲۱/۰۶درصدی مانند ماه‌های قبل در صدر قرار دارد.

در مؤلفه سهم مبلغی هم مانند ماه گذشته «به‌پرداخت ملت» با اختصاص سهم ۲۰/۰۴درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود ۳ درصد است. این شاخص در مؤلفه تعدادی معادل ۱/۳۶ درصد گزارش می‌شود.

مقایسه نمودارها با شکل‌های مشابه در گزارش اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که در مؤلفه سهم تعدادی، بین دو شرکت آسان‌پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد و دو شرکت فراپردازان آروند امید و پرداخت الکترونیک سپهر جابه‌جایی اتفاق افتاده است.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد و کارت اعتباری ایران‌کیش نیز در مؤلفه سهم مبلغی جابه‌جا شده‌اند.

دانلود پی دی اف گزارش هشتاد و چهارم شاپرک

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

شرکت سپ در خرداد ماه با پوشش 21/01 درصد از بازار تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. آسان پرداخت با کسب 43/00 درصد از سهم بازار تراکنشهای اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنشهای مذکور محسوب میشود. به پرداخت ملت با پوشش 45/63 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0/70 درصد افزایش به شرکت فراپردازان آروند امید تعلق دارد.

آسان پرداخت پرشین با رقم 1/23 درصد افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز نشان میدهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی با رقم 8/52 درصد کاهش به سپ تعلق دارد.

در این ماه همچنان به پرداخت ملت با پوشش 18/31 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

همچنین این شرکت در خرداد ماه با رقمی معادل 30/68 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است.

به پرداخت ملت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 41/64 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 0/29 درصدی به شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با 4/96 درصد کاهش بیشترین اختلا ف سهم در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی را داشته است.

همچنین این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 11/79 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان میدهد.

 

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش 21/29 درصد از بازار تراکنش های خرید ، در این ماه نیز بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.

شرکت به پرداخت ملت همچنین در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با در اختیار داشتن 27/98 درصد از بازار تراکنش های فوق، بیشترین سهم را دارد.

در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 17/14 درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه می دهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های خرید در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت با افزایش 0/74درصدی به شرکت “فراپردازان آروند امید” تعلق دارد.

همچنین بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی پرداخت قبض و خرید شارژ در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش 4/02 درصدی در شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” مشاهده میشود.

این شرکت در تراکنش های مانده گیری افزایش 0/55 درصدی را نیز تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ها به خود اختصاص داده است.

در خرداد ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 20/11 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب می گردد.

در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ خرداد ماه، شرکت آسان پرداخت با سهم مبلغی 15/14 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید در اردیبهشت ماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0/64درصد افزایش در شرکت پرداخت الکترونیک سداد گزارش شده است.

این شاخص در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با افزایش 1/82 درصدی، در شرکت به پرداخت ملت مشاهده می شود.

بررسی عملكرد شرکت های PSP در تعداد خطاهای تراکنش ها

در ماه خرداد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، با رقمی برابر با 0/020 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکت ها داشته است.

در مقابل به پرداخت ملت با کسب رقم 0/380 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه به پرداخت ملت به گونه ای بوده که سبب افزایش 55/95 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت ها ملاحظه می شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها (عملکرد مثبت)، با رقمی برابر با 0/470 درصد در شرکت الکترونیک کارت دماوند رخ داده
است.

همچنین به پرداخت ملت با رقم 0/309 درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت ها در این شاخص تجربه کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  2  =  5