رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب افزود: ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد، توسط بانک صورت می‌گیرد و بیمه نیز یکی از بازیگران اکوسیستم اقتصاد است؛ با این توصیف برنامه‌های مدونی برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تخصصی بخش تعاون، شامل بانک، بیمه و تعاونی‌های اعتبار با محوریت اتاق تعاون ایران تدوین شده و به اجرا درمی‌آید. وی با اشاره به اهمیت پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و لزوم نگاه سیستمی ‌و هم‌افزایی میان اجزا اظهار کرد: باید نیاز و خواسته‌های بدنه تعاونی‌ها در اجرا شناسایی شود و با احصای آن فرآیندها، سیاست‌های اعتباری ارزی، بیمه و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تنظیم شود تا در راستای توسعه بخش تعاون و رضایتمندی خانواده بزرگ تعاون که مخاطب اصلی و جامعه هدف بانک توسعه تعاون هستند، گام‌های موثری برداشته شود. شیخ‌حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت جایگاه بخش تعاون اذعان کرد: ما سیاست‌ها، سرویس‌ها و خدماتی را که در حال حاضر وجود دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌دهیم و به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت سایر بانک‌ها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بازارسرمایه، بیمه و بانک ظرفیت‌ها را احصا خواهد کرد و شناسایی مشکلات و چالش‌های تعاونی‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد. از سوی دیگر شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاونی استانی نیز دارای ظرفیت بالایی هستند و می‌توانند پیشنهادها، انتقادها و راهکارهای پیشنهادی را به این کمیسیون ارائه کنند. شیخ‌حسینی خاطرنشان کرد: با آسیب‌شناسی و احصای مشکلات و شناخت ظرفیت‌ها و دریافت پیشنهادها و راهکارها، سیاست‌ها و استراتژی‌های خودمان را اصلاح کرده و تلاش می‌کنیم آنچه خانواده بزرگ تعاون نیاز دارد را محقق کنیم.

منبع: بانک توسعه تعاون