روند نزولی قیمت ها در بازار امروز

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

امروز در بازار قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷۵ هزار تومان پایین آمد و به سیزده میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان رسید. قیمت طلا و دلار هم کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۷۶ (یک هزار و نهصد و هفتاد و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۷۶-۱۴.۱۰-۰.۷۲09:00
۱,۹۹۰۱۶۰.۷۹روز قبل
۱,۹۷۴۵.۴۰۰.۲۷۴ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۱,۳۱۵,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان به ۱,۳۱۳,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و سیزده هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۳۱۳,۲۰۰-۱,۸۰۰-۰.۱۴11:23
۱,۳۱۵,۰۰۰-۴,۲۰۰-۰.۳۲روز قبل
۱,۳۱۹,۲۰۰۴,۲۰۰۰.۳۱۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۳۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۱۹۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۱۹۹-۰.۰۱11:22
۲۵,۲۰۰-۱۴۵-۰.۵۸روز قبل
۲۵,۳۴۵۵۵۰.۲۱۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۹۵۱ (بیست و نه هزار و نهصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۹۵۱-۲۷-۰.۱11:20
۲۹,۹۷۸-۲۹۸روز قبل
۳۰,۲۷۶۲۷۰۰.۸۹۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی، از ۳۶,۱۵۲ (سی و شش هزار و یکصد و پنجاه و دو ) تومان به ۳۶,۱۴۳ (سی و شش هزار و یکصد و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۶,۱۴۳-۰.۰۳11:20
۳۶,۱۵۲-۴۳۲-۱.۲روز قبل
۳۶,۵۸۴۳۲۶۰.۸۹۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۹۷۸ (بیست و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,375,000 (سیزده میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۳۷۵,۰۰۰-۷۵,۰۰۰-۰.۵۷11:21
۱۳,۴۵۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰۰.۶۶روز قبل
۱۳,۳۶۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱.۰۱۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۲۴۵,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۲۴۵,۰۰۰-۶۳,۰۰۰-۰.۸۷11:23
۷,۳۰۸,۰۰۰۱۳,۰۰۰۰.۱۷روز قبل
۷,۲۹۵,۰۰۰-۵۰,۰۰۰.۰۰-۰.۶۹۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۵۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

42  ⁄    =  42