آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۰۰,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۳۰۰,۹۰۰-۵,۳۰۰-۰.۴۱11:25
۱,۳۰۶,۲۰۰-۸,۴۰۰-۰.۶۵۲ روز پیش
۱,۳۱۴,۶۰۰-۷,۸۰۰-۰.۶۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۳۷,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و سی و هفت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۲ درصدی، از ۲۵,۲۴۱ (بیست و پنج هزار و دویست و چهل و یک ) تومان به ۲۵,۲۴۸ (بیست و پنج هزار و دویست و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۲۴۸۷.۰۰۰.۰۲11:25
۲۵,۲۴۱۲۶۱۱.۰۳۲ روز پیش
۲۴,۹۸۰-۱۲۷-۰.۵۱۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

یورو در صرافی ملی، امروز به ۲۸,۳۸۱ (بیست و هشت هزار و سیصد و هشتاد و یک ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۲۰ (هفت هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,060,000 (سیزده میلیون و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۰۶۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰-۰.۴۶11:24
۱۳,۱۲۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰-۰.۰۸۲ روز پیش
۱۳,۱۳۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰-۰.۴۶۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۳۶۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۳۶۰,۰۰۰-۵,۰۰۰-۰.۰۷11:26
۷,۳۶۵,۰۰۰-۱۰,۰۰۰-۰.۱۴۲ روز پیش
۷,۳۷۵,۰۰۰-۷۰,۰۰۰-۰.۹۵۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۲۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و شصت هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۵۷۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار) تومان قیمت خورد.