بقای سازمان‌های آینده به ویژه صنعت بانکداری؛ بانکداری دیجیتال است

حرکت در بستر دیجیتال در زمان گذشته، شاید یک فرصت برای آینده بود، اما در زمان حال یک الزام است چرا که در آینده بقای سازمان‌ها به آن بستگی دارد؛ بنابراین در مقایسه بانکداری الکترونیک و دیجیتال، علاوه بر توجه به آموزش نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و توان انطباق در سیر تحولات این سئوال مطرح است که آیا تحول دیجیتال در صنعت بانکداری فرصت است یا تهدید وچگونه میتوان هوشمندانه در این مسیر حرکت کرد؟ 

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال از موضوعات داغ این روز‌های صنعت بانکداری کشور است تا جاییکه تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های کشور با جهت‌دهی وزارت اقتصاد و دارائی به منظور تحقق بخشیدن به این مهم در حال برنامه‌ریزی برای ترسیم نقشه راه بانکداری دیجیتال خود هستند.

بانکداری دیجیتال

کارشناسان بانکی معتقدند که یکی از مسائل اساسی یا به عبارتی بقای سازمان‌های آینده به ویژه صنعت بانکداری به آن وابسته است بانکداری دیجیتال است؛ چرا که در بانکداری دیجیتال انتظارات مشتریان متفاوت از انتظارات کنونی است. با ظهور پدیدههایی، چون اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ارتباطات بیشتر میشود و مشتریان نیز ماهیت ویژه پیدا میکنند و باید نیاز‌های روزانه آن‌ها را هم بصورت شخصی سازی شده برطرف شود. بانکداری دیجیتال به معنای سازماندهی بانکداری خرد است، چون باید به نیاز‌های روزانه افراد پاسخگو باشد؛ بنابراین با سازماندهی بانکداری الکترونیک و حرکت از ساختار و کالبد فیزیکی به سمت دیجیتالی از مشخصه‌های آن به شمار می‌رود.

تحول دیجیتال

باید به این نکته اذعان کرد که بانکداری دیجیتال، یکی از مصادیق تحول دیجیتال است. اساسا بانکداری صنعت بزرگی است که خاستگاه بسیاری از پیشرفت‌های تکنولوژیک بوده و در یک تعامل دوسویه، هم از تحولات دیجیتال تأثیر میپذیرد و هم بخشی از محصولات و دستاورد‌های تحول دیجیتال را شکل میدهد. یکی از ویژگی‌های بانکداری دیجیتال، تمرکز بر نیاز و خواست مشتری است.

بانک ایران زمین

براساس این گزارش، بانک ایران زمین جزو اولین بانک‌هایی است که طی سه سال اخیر به وضوح این تغییرات را در ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود لحاظ کرده است. می‌توان گفت این بانک در مفهوم کلی‌تر با ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به مشتریان توانسته است گامی موثر در تحقق شعار بانکداری دیجیتال بردارد.
به گفته عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، کلید ارائه خدمات بانکداری دیجیتال از سال‌ها پیش در این بانک زده شد. به گفته مدیرعامل بانک ایران زمین تقویت اقتصاد دیجیتال در کشور عامل اصلی توسعه کسب و کار در کشور است، در عصری که کسب و کار‌ها فارغ از هیچ خط کشی و مرزی در کل دنیا در حال فعالیت هست، ما به عنوان یک نهاد مالی تمام تلاش خود را کرده ایم تا در جهت حمایت از این کسب و کار‌ها که بیشترین قشر فعال در این زمینه جوانان کشورمان هستند، قدم برداریم.
همچنین حرکت در بستر دیجیتال در زمان گذشته، شاید یک فرصت برای آینده بود، اما در زمان حال یک ضرورت و الزام است و در آینده بقای سازمان‌ها به آن بستگی دارد؛ بنابراین در مقایسه بانکداری الکترونیک و دیجیتال، علاوه بر توجه به آموزش نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و توان انطباق در سیر تحولات این سئوال مطرح است که آیا تحول دیجیتال در صنعت بانکداری فرصت است یا تهدید و چگونه میتوان هوشمندانه در این مسیر حرکت کرد؟
لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  6  =  60