بررسی عملکرد شرکت های PSP در اسفند ماه/اختلاف ۳ درصدی سپ و به پرداخت در سهم مبلغ تراکنش های شاپرکی

بر اساس گزارش شاپرک، شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» با سهم ۲۰.۸۶ درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مؤلفه سهم مبلغی نیز همانند گذشته شرکت «به‌پرداخت ملت» با اختصاص سهم ۱۹.۸۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود ۳ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در این بخش از هشتاد و یکمین گزارش شاپرک، با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل و همچنین به تفکیک هر یک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شده است.

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» با سهم ۲۰.۸۶ درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مؤلفه سهم مبلغی نیز همانند گذشته شرکت «به‌پرداخت ملت» با اختصاص سهم ۱۹.۸۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود ۳ درصد است. این شاخص در مؤلفه تعدادی معادل ۱.۳۹ درصد گزارش می‌شود.

مقایسه دو نمودار بالا با شکل‌های مشابه در گزارش بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که در مولفه سهم تعدای جابه‌جایی بین سه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت الکترونیک سداد و کارت اعتباری ایران کیش رخ داده است. در مولفه سهم مبلغی جا‌به‌جایی اتفاق نیفتاده است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در اسفند ماه با پوشش 20/67 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. شرکت “آسان پرداخت پرشین” با کسب
44/05 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب می شود. شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش 35/55 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش ۰.۷۵ درصدی به شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد تعلق دارد.  پرداخت الکترونیک سامان با رقم ۲.۶۷ درصد کاهش بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز نشان می‌دهد.  بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی با رقم ۰.۸۴ درصد رشد به‌پرداخت ملت تعلق دارد.

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18/48 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در اسفند ماه با رقمی معادل 30/03 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 40/48 درصدی، سهم عمدهای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با کاهش 0/26 درصدی به شرکت “به پرداخت ملت” تعلق دارد. همچنین این شرکت با 0/79 درصد افزایش بیشترین اختلاف سهم در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را داشته است. شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در ابزار پذیرش اینترنتی با کاهش 4/32 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان میدهد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

2  ×    =  20