آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۱ (یک هزار و نهصد و بیست و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۲۱-۱.۷۰-۰.۰۹09:00
۱,۹۲۳-۹.۸۰-۰.۵۱روز قبل
۱,۹۳۳۶.۹۰۰.۳۵۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴ درصدی، از ۱,۲۸۷,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و یکصد ) تومان به ۱,۲۸۲,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۸۲,۰۰۰-۵,۱۰۰-۰.۴11:22
۱,۲۸۷,۱۰۰۱۷,۸۰۰۱.۳۸روز قبل
۱,۲۶۹,۳۰۰۲۰,۱۰۰۱.۵۸۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۵۴,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۳۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۲۵,۱۵۸ (بیست و پنج هزار و یکصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۲۵,۱۷۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۱۷۹۲۱۰.۰۸11:22
۲۵,۱۵۸-۲۳-۰.۱روز قبل
۲۵,۱۸۱۱۵۳۰.۶۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۳ درصدی، از ۳۰,۱۸۳ (سی هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان به ۳۰,۰۸۵ (سی هزار و هشتاد و پنج) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۰,۰۸۵-۹۸-۰.۳۳11:20
۳۰,۱۸۳۲۸۹۰.۹۵روز قبل
۲۹,۸۹۴۲۳۲۰.۷۷۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۴۵ تومان کاهش، ۳۶,۰۳۶ (سی و شش هزار و سی و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۶,۰۳۶-۱۴۵-۰.۴۱11:20
۳۶,۱۸۱۵۷۷۱.۵۹روز قبل
۳۵,۶۰۴۴۵۲۱.۲۶۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۴۰ (هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۰۷۲ (بیست و دو هزار و هفتاد و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,615,000 (دوازده میلیون و ششصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۶۱۵,۰۰۰-۳۵,۰۰۰-۰.۲۸11:21
۱۲,۶۵۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱.۰۲روز قبل
۱۲,۵۲۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۰.۸۷۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۳۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۳۸۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۶۷11:23
۷,۳۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۴روز قبل
۷,۳۰۰,۰۰۰۰۰۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.