آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۷ (یک هزار و نهصد و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۲۷-۵.۱۰-۰.۲۷09:00
۱,۹۳۳۶.۹۰۰.۳۵روز قبل
۱,۹۲۶۱.۱۰۰.۰۵۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۱۶ درصدی، از ۱,۲۶۹,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و سیصد ) تومان به ۱,۲۸۴,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۸۴,۳۰۰۱۵,۰۰۰۱.۱۶11:27
۱,۲۶۹,۳۰۰۲۰,۱۰۰۱.۵۸روز قبل
۱,۲۴۹,۲۰۰-۷,۲۰۰-۰.۵۸۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۶۲,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و شصت و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۸۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۲۵,۱۸۱ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۵,۱۹۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۱۹۰۹.۰۰۰.۰۳11:27
۲۵,۱۸۱۱۵۳۰.۶روز قبل
۲۵,۰۲۸-۱۲۷-۰.۵۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۲۱ (سی هزار و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۰,۰۲۱۱۲۷۰.۴۲11:20
۲۹,۸۹۴۲۳۲۰.۷۷روز قبل
۲۹,۶۶۲-۳۳۵-۱.۱۳۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۷۳ تومان افزایش، ۳۵,۷۷۷ (سی و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۵,۷۷۷۱۷۳۰.۴۸11:20
۳۵,۶۰۴۴۵۲۱.۲۶روز قبل
۳۵,۱۵۲-۳۰۳-۰.۸۷۲ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۸۲۹ (بیست و یک هزار و هشتصد و بیست و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,605,000 (دوازده میلیون و ششصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.67 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۶۰۵,۰۰۰۸۵,۰۰۰۰.۶۷11:28
۱۲,۵۲۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۰.۸۷روز قبل
۱۲,۴۱۰,۰۰۰-۹۰,۰۰۰-۰.۷۳۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۲۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۲۸۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰-۰.۲۸11:28
۷,۳۰۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۷,۳۰۰,۰۰۰-۵۸,۰۰۰-۰.۸۲ روز پیش