رکوردهای سیاه کرونا در ایران /خطر کووید ۱۹ پابرجاست

بررسی روند بستری های کرونا در سال 1400

روند بستری های کرونا در سال 1400 نشان می دهد بیشترین میزان بستری در مرداد ماه بوده و در کانال 4 هزار نفری قرار داشت. این در حالی است که باوجود کاهش این آمار در ماه های بعد نسبت بستری به ابتلا در پایان سال خطرناک بوده و همچنان در موقعیتی نگران کننده قرار داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در سال 1400 بیماری کرونا افت و خیز های بسیاری را به همراه داشت در نیمه نخست این سال وضعیت شاخص ها به خطرناکترین سطح خود در زمان شیوع ویروس رسیده و پس ازآن با گسترش واکسیناسیون در ایران مسیر آمارها روندی کاهشی به خود گرفت.

یکی از مهمترین شاخص های مورد ارزیابی در آمارهای کرونایی هر منطقه میزان بستری ها بوده که نشان از وخامت اوضاع این بیماری دارد. این شاخص نیز متناسب با سایر متغیرهای کرونایی ایران روندی نوسانی را در سال 1400 پشت سر گذاشت.

رکوردزنی در بستری های روزانه کرونا

تعداد بستری های روزانه کرونا در آغاز سال 1400 در حدود هزار نفر ثبت می شد این آمار با اوج گیری مجدد کرونا در میانه بهار و تابستان به سطوح روزانه 4 هزا ر نفر رسیده و به بی سابقه ترین حد خود درتاریخ شیوع این ویروس در کشور رسید.

این رقم به صورت میانگین در ماه مرداد و شهریور بالاترین رکوردها را ثبت کرده و به سطح بی سابقه ای رسید.

طبق آمارهای وزارت بهداشت و درمان در خصوص بیماری کرونا، در ماه میانی تابستان تعداد بستری های روزانه به طور میانگین برابر با 4 هزار و 100 نفر بوده است. این رقم در ماه بعد باکمی کاهش در سطح 3 هزار و 640 نفر قرار گرفته که دومین رکورد در این بیماری به شمار می آید.

در ادامه با کاهش همه گیری کرونا در کشور این رقم نیز تنزل پیدا کرده و به کمترین میزان خود در دی ماه نائل آمد. ماهی که تعداد بستری های روزانه کرونا به طور میانگین در آن در حدود 300 نفر ثبت شده بود.

با شیوع دوباره این ویروس و سویه جدید اومیکرون در جهان باز هم تعداد بستری های روزانه در بیمارستان ها صعودی شده و در بهمن و اسفند به ترتیب به میانگین روزی هزار و 800 و هزار و 200 نفر رسید.

این در حالی بود که شاخص وخامت بستری های کرونا نشان از فاصله یک ماهه تعداد بستری با بیماران بدحال داشته است.

رکوردهای بیماران بدحال کرونا در سال 1400

طبق آمارهای کرونایی درایران شمار بیماران بدحال کرونا در ماه شهریور به طور میانگین به روزی 7 هزار و 430 نفر رسیده بود.  بالاترین رکورد در میان ماه های کرونا زده کشور.

رتبه دوم این شاخص نیز در ماه میانی تابستان ثبت شده بود که معادل با 6 هزار و 300 نفر محاسبه شده بود. اتفاقی که نشان می دهد افزایش بیماران بدحال کرونایی با یک ماه تاخیر در مقایسه با بستری ها شکل می گیرد.

در همین رابطه باشیوع مجدد کرونا، پس از کاهش آمار بیماران وخیم در کشور در دی ماه، این شاخص دوباره روندی صعودی گرفته و در اسفند ماه با ثبت روزانه 3 هزار و 650 نفر به بالاترین سطح 4 ماه گذشته خود رسید.

در ادامه نسبت شاخص میزان بستری ها به مبتلایان کرونایی در کشور نشان می دهد هنوز خطر ویروس و شیوع مجدد آن در کشور مشاهده می شود.

در همین رابطه در آمارهای کرونایی ایران در کشور مشاهده می شود در اسفند ماه نسبت بستری به مبتلایان کرونایی در ایران به سطح 16 درصد رسیده که در مقایسه با سایر ماه های 1400 خطرناک به نظر می رسد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

70  ⁄  10  =