بازگشت دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی/ سکه پیشروی کرد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۱٢/۱۸

قیمت دلار در روزهای گذشته در کانال ۲۶ هزار دلاری نوسان داشت، امروز دوباره به کانال ۲۵ هزار دلاری بازگشت. همچنین بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا و سکه است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، قیمت دلار، طلا و سکه، امروز ۱۸ اسفند نوساناتی دارد. قیمت دلار بار دیگر به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۵۸ (دو هزار و پنجاه و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۵۸۱۸۰.۸۵09:00
۲,۰۴۰۵۸۲.۸۲روز قبل
۱,۹۸۲۹.۵۰۰.۴۷۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۵ درصدی، از ۱,۲۴۲,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و دو هزار و یکصد ) تومان به ۱,۲۴۷,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۴۷,۸۰۰۵,۷۰۰۰.۴۵11:28
۱,۲۴۲,۱۰۰۳۲,۸۰۰۲.۶۴روز قبل
۱,۲۰۹,۳۰۰۱۲,۳۰۰۱.۰۱۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۰۶,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۹۶۰ (بیست و پنج هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۲۴,۴۴۹ (بیست و چهار هزار و چهارصد و چهل و نه ) تومان به ۲۴,۴۷۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۴۷۰۲۱۰.۰۸11:27
۲۴,۴۴۹۹۹۰.۴روز قبل
۲۴,۳۵۰۱۵۰۰.۶۱۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۰۵ درصدی، از ۲۸,۶۰۵ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنج ) تومان به ۲۸,۳۰۹ (بیست و هشت هزار و سیصد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۸,۳۰۹-۲۹۶-۱.۰۵11:20
۲۸,۶۰۵۶۸۲۲.۳۸روز قبل
۲۷,۹۲۳۱۳۷۰.۴۹۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۲۲ تومان کاهش، ۳۴,۰۲۵ (سی و چهار هزار و بیست و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۰۲۵-۴۲۲-۱.۲۵11:20
۳۴,۴۴۷۵۵۵۱.۶۱روز قبل
۳۳,۸۹۲۲۵۲۰.۷۴۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۸۰ (هفت هزار و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۲۴۱ (بیست هزار و دویست و چهل و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,345,000 (دوازده میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.6 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۳۴۵,۰۰۰۷۵,۰۰۰۰.۶11:27
۱۲,۲۷۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱.۱۴روز قبل
۱۲,۱۳۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰۱.۸۱۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۰۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۰۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۱.۱۲11:29
۷,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱.۷۱روز قبل
۶,۸۸۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱.۵۹۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۰۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و شصت هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  3  =  9