رشد ۴ درصدی تعداد و ۱/۵ درصدی ارزش تراکنش های شاپرکی

هشتادمین بولتن اقتصادی شاپرک بهمن ماه1400 منتشر شد

در بهمن ماه سال جاری بیش از 3200 میلیون تراکنش در شبکه پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد 4/16درصدی در تعداد و 1/5درصدی در ارزش ریالی را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، هشتادمین بولتن اقتصادی شاپرک مربوط به بهمن ماه1400 منتشر شد.

بررسی ها نشان می دهد، در بهمن ماه1400 بالغ بر 3,224 میلیون تراکنش با ارزش 6,361 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به دی ماه رشد 4/16 درصدی در تعداد و 1/50درصدی در ارزش ریالی داشته است.

تراکنش شاپرکی

بر اساس مندرجات جدول بالا، تراکنش های بهمن 1400 به نسبت ماه مشابه سال 1399 از نظر تعدادی 9/72درصد و از نظر ریالی 24/94درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

 

تراکنش شاپرکی2

بر اساس این گزارش، ارزش اسمی تراکنش های بهمن1400 نسبت به ماه گذشته با رشد 1/50درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در بهمن1400 رشد منفی 0/60درصدی را تجربه نموده است.

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 24/94درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است منفی 7/71درصد میباشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

 

بر اساس مندرجات جدول بالا، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به دی ماه رشد منفی 17/77درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، کاهش منفی 5/96درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در بهمن1400 نسبت به دی ماه رشد منفی 50/11درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش منفی 59/97درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

کارتخوان فروشگاهی با سهم 91/70درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در بهمن1400، 301تراکنش بوده که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 63/32واحدی ( 26/66درصدی) را تجربه نموده است.

بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی میباشد.

در بهمن ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با افزایش 97/12درصدی از 99تراکنش در دی1400 به 196تراکنش رسیده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 178تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 107/20واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 32/05واحد افزایش نسبت به دی1400 به 318عدد در بهمن ماه رسیده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  1  =  4