به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بازار امروز شاهد کاهش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۶۵,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۶۵,۴۰۰-۳,۹۰۰-۰.۳۴11:26
۱,۱۶۹,۳۰۰-۴۱,۴۰۰-۳.۵۵روز قبل
۱,۲۱۰,۷۰۰۲,۸۰۰۰.۲۳۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۰۵۳,۰۰۰ (پنج میلیون و پنجاه و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۳۳۰ (بیست و شش هزار و سیصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۰۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۵۲ درصدی، از ۲۴,۸۱۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و ده ) تومان به ۲۴,۴۳۹ (بیست و چهار هزار و چهارصد و سی و نه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۴۳۹-۳۷۱-۱.۵۲11:26
۲۴,۸۱۰-۳۱۴-۱.۲۷روز قبل
۲۵,۱۲۴۶۶۰.۲۶۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۱۴۴ (سی هزار و یکصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۰,۱۴۴-۶۴۱-۲.۱۳11:20
۳۰,۷۸۵-۳۰۵روز قبل
۳۱,۰۹۰-۲۱-۰.۰۷۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۷۵۸ تومان کاهش، ۳۵,۶۲۶ (سی و پنج هزار و ششصد و بیست و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۵,۶۲۶-۷۵۸-۲.۱۳11:20
۳۶,۳۸۴-۹۸۲-۲.۷روز قبل
۳۷,۳۶۶۳۳۰.۰۸۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۹۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۱۴۰ (هفت هزار و یکصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۲.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۶۱۹ (بیست هزار و ششصد و نوزده ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,860,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۸۶۰,۰۰۰-۲۵,۰۰۰-۰.۲۲11:25
۱۱,۸۸۵,۰۰۰-۳۵۰,۰۰۰-۲.۹۵روز قبل
۱۲,۲۳۵,۰۰۰۵۵,۰۰۰۰.۴۴۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۴۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۶۴۵,۰۰۰-۲۵,۰۰۰-۰.۳۸11:27
۶,۶۷۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۱.۵روز قبل
۶,۷۷۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۴۴۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۶۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و شصت و پنج هزار) تومان قیمت خورد.