سهم ۵درصدی تراکنش‌های مانده‌گیری کارتخوان‌های فروشگاهی در دی ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری سهم تراکنش‌های مانده‌گیری از کل تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی 4/60درصد بوده و بیشترین تعداد این تراکنش‌ها بین مبلغ 50هزار تا 150هزار ریال بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس گزارش شاپرک، در دی ماه سال جاری سهم تراکنش‌های مانده‌گیری از کل تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی 4/60درصد می‌باشد.

در این ماه بیشترین تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین 50,001 تا 150,000 ریال بوده است.

همچنین 12/11درصد تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی، مبلغ زیر 50,000 ریال را داشته‌اند.

34/49درصد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی، در بازه مبلغی 50,001 تا 250,000 ریال بوده‌اند.

48/79درصد تراکنش‌ها با مبلغ بالای 250,000 ریال انجام گرفته‌ند.

مانده گيری1

در دی ما ه 1400، تعداد تراکنش‌های با مبلغ زیر 50,000 ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با 342,451,314عدد تراکنش بوده است.

همچنین تعداد تراکنش‌های با مبلغ بین 50،001 ریال و 250,000 ریال برابر با 974,968,925عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای 250,001 ریال برابر با 1,379,141,648عدد تراکنش می‌باشد.

با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود که نزدیک به 91/26درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از 5 میلیون ریال می‌باشد.

سهم تراکنش‌های مانده‌گیری از کل تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی 4/44 درصد می‌باشد.

مانده گیری2

دامنه مبلغی تراکنش های انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی، مبین آن است بیشترین تعداد تراکنش ها در بازه 50,001 تا 150,000ریال قرار گرفته اند و این بازه 20/50درصد از کل تراکنش ها را دربر می گیرد.

در این ابزار پذیرش حدود 50/92درصد کل تراکنش ها دارای مبلغ کمتر از 250،000 هزار ریال هستند.

مانده گیری3

در بررسی شکل بالا که مربوط به دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی می‌باشد، شرایط کاملا متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بوده به نحوی که 28/07درصد مجموع تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از 20،000ریال و 50/83درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از 50،000ریال بوده‌اند.

با توجه با استفاده عموم جامعه از کارت‌های شارژ با مبلغ در حدود 50،000ریالی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارت‌های شارژ اپراتورهای مختلف، می‌توان حضور حداکثری تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از 50،000ریال را توجیه نمود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  8  =  40