رشد منفی ۵درصدی تعداد و منفی ۶درصدی ارزش تراکنش‌های شاپرکی

بولتن اقتصادی دی ماه شاپرک شماره 79 منتشر شد

بر اساس جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک، در دی ماه سال جاری، بیش از 3هزار میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل، رشد منفی 5/23درصدی در تعداد و منفی 6/16درصدی در ارزش ریالی را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین بولتن اقتصادی شاپرک شماره 79 مربوط به دی ماه1400 منتشر شد.

بررسی ها نشان می دهد، در دی 1400 بالغ بر 3,095 میلیون تراکنش با ارزش 6,267 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به آذر ماه رشد منفی 5/23 درصدی در تعداد و منفی 6/16 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

تراکنش شاپرکی

بر اساس مندرجات جدول بالا تراکنش های دی 1400 به نسبت ماه مشابه سال 1399 از نظر تعدادی 10/62درصد و از نظر ریالی 37/37درصد رشد داشته است.

“رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی”

 

تراکنش شاپرکی2

بر اساس این گزارش، ارزش اسمی تراکنش های دی ماه نسبت به ماه گذشته با رشد منفی 6/16درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در دی ماه رشد منفی 8/34درصدی را تجربه نموده است.

تراکنش شاپرکی3

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 37/37درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده است.رشد حقیقی ارزش تراکنشها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است 1/1درصد می باشد.

“عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش”

 

تراکنش شاپرکی4
بر اساس جدول بالا تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به آذر ماه رشد 0/59درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، افزایش 0/46درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در دی 1400 نسبت به آذر ماه رشد 1/3درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 0/67درصدی همراه بوده است.

تراکنش شاپرکی5

“عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها”

کارتخوان فروشگاهی با سهم 91/33درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

تراکنش شاپرکی6

 

تراکنش شاپرکی7

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در دی ماه، 237تراکنش بوده که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 14/58 واحدی (منفی 5/78 درصدی) را تجربه نموده است.

بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی می باشد.

در دی ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش 18/44درصدی از 121تراکنش در آذر ماه به 99تراکنش رسیده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 71تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 1/02واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 15/12واحد کاهش نسبت به آذر ماه به 286عدد در رسیده است.

تراکنش شاپرکی8
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در دی ماه با کاهش 19/39میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 476/09میلیون ریال رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 0/11میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 7/86میلیون ریال به ازای هر ابزار در دی ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با 553/63میلیون ریال بوده که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 42/2میلیون ریال کاهش را تجربه نموده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  +  1  =