به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، قیمت ها در نخستین روز هفته روند صعودی را در بازار تجربه کردند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۴۱,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۴۱,۴۰۰۸,۱۰۰۰.۶۵11:30
۱,۲۳۳,۳۰۰-۱۱,۸۰۰-۰.۹۶۲ روز پیش
۱,۲۴۵,۱۰۰۶,۷۰۰۰.۵۳۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۳۸۵,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۳۲۰ (بیست و هشت هزار و سیصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۲۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی، از ۲۴,۹۸۸ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد و هشت ) تومان به ۲۵,۰۲۷ (بیست و پنج هزار و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۰۲۷۳۹۰.۱۵11:30
۲۴,۹۸۸-۰.۰۴۲ روز پیش
۲۴,۹۹۷-۹۰-۰.۳۷۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۶ تومان افزایش، ۷,۷۶۶ (هفت هزار و هفتصد و شصت و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,540,000 (دوازده میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.15 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۵۴۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰۱.۱۵11:29
۱۲,۳۹۵,۰۰۰-۱۸۵,۰۰۰-۱.۵۲ روز پیش
۱۲,۵۸۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱.۰۷۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۷۲11:31
۶,۸۰۰,۰۰۰-۸۰,۰۰۰-۱.۱۸۲ روز پیش
۶,۸۸۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۰.۸۷۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۸۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.