به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها خلاف روند روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۷ (یک هزار و هشتصد و چهل و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۴۷-۲.۱۰-۰.۱۲09:00
۱,۸۴۹۱۴۰.۷۶روز قبل
۱,۸۳۵-۰.۸۰-۰.۰۵۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۹۸ درصدی، از ۱,۲۳۸,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و هشت هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۲۷۶,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۷۶,۵۰۰۳۸,۱۰۰۲.۹۸11:27
۱,۲۳۸,۴۰۰-۷,۱۰۰-۰.۵۸روز قبل
۱,۲۴۵,۵۰۰۱۵,۲۰۰۱.۲۲۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۸۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۲۵,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۳۲۰ (بیست و هشت هزار و سیصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۷ درصدی، از ۲۵,۰۸۷ (بیست و پنج هزار و هشتاد و هفت ) تومان به ۲۵,۱۳۱ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۱۳۱۴۴۰.۱۷11:26
۲۵,۰۸۷-۱۷۷-۰.۷۱روز قبل
۲۵,۲۶۴-۲۰۴-۰.۸۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۹ درصدی، از ۳۱,۶۸۸ (سی و یک هزار و ششصد و هشتاد و هشت ) تومان به ۳۱,۹۱۰ (سی و یک هزار و نهصد و ده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۸,۱۵۸۳۳۶۰.۸۸11:20
۳۷,۸۲۲-۲۴۸-۰.۶۶روز قبل
۳۸,۰۷۰۱۶۵۰.۴۳۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۳۶ تومان افزایش، ۳۸,۱۵۸ (سی و هشت هزار و یکصد و پنجاه و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۹۱۰۲۲۲۰.۶۹11:20
۳۱,۶۸۸-۲۱۷-۰.۶۹روز قبل
۳۱,۹۰۵۱۸۸۰.۵۸۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۶۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۷۲۲ (هفت هزار و هفتصد و بیست و دو) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۳۹۸ (بیست و دو هزار و سیصد و نود و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,595,000 (دوازده میلیون و پانصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.19 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۵۹۵,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱.۱۹11:26
۱۲,۴۴۵,۰۰۰-۱۳۵,۰۰۰-۱.۰۹روز قبل
۱۲,۵۸۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۰.۴۷۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۸۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۸۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۰.۸۷11:28
۶,۸۲۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰-۱.۰۳روز قبل
۶,۸۹۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۰.۵۸۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۷۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.