به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بازار در معاملات امروز شاهد کاهش قیمت هاست.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۷ (یک هزار و هشتصد و هفده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۱۷-۲.۷۰-۰.۱۵09:00
۱,۸۲۰۱.۶۰۰.۰۸روز قبل
۱,۸۱۸-۲.۴۰-۰.۱۴۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۵ درصدی، از ۱,۱۸۳,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و ششصد ) تومان به ۱,۱۷۸,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۷۸,۳۰۰-۵,۳۰۰-۰.۴۵11:28
۱,۱۸۳,۶۰۰-۱۵,۳۰۰-۱.۳روز قبل
۱,۱۹۸,۹۰۰-۴۰۰-۰.۰۴۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۱۰۶,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۰۰ (بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۶۷ درصدی، از ۲۵,۳۷۲ (بیست و پنج هزار و سیصد و هفتاد و دو ) تومان به ۲۵,۲۰۴ (بیست و پنج هزار و دویست و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۲۰۴-۱۶۸-۰.۶۷11:28
۲۵,۳۷۲-۱۸۷-۰.۷۴روز قبل
۲۵,۵۵۹-۳۴۱-۱.۳۴۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی، از ۳۱,۲۴۶ (سی و یک هزار و دویست و چهل و شش ) تومان به ۳۱,۱۲۷ (سی و یک هزار و یکصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۱۲۷-۱۱۹-۰.۳۹11:20
۳۱,۲۴۶-۳۲۱-۱.۰۳روز قبل
۳۱,۵۶۷۲۱۷۰.۶۸۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۶۶ تومان کاهش، ۳۷,۲۷۸ (سی و هفت هزار و دویست و هفتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۷,۲۷۸-۱۶۶-۰.۴۵11:20
۳۷,۴۴۴-۳۷۰-۰.۹۹روز قبل
۳۷,۸۱۴۲۶۰۰.۶۸۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۹۰ (هفت هزار و چهارصد و نود ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۷۹۰ (بیست و یک هزار و هفتصد و نود ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,190,000 (دوازده میلیون و یکصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۱۹۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰-۰.۱۷11:27
۱۲,۲۱۰,۰۰۰-۹۰,۰۰۰-۰.۷۴روز قبل
۱۲,۳۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۰.۳۶۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۵۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۵۵۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۴۶11:29
۶,۵۸۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰-۱.۰۷روز قبل
۶,۶۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۴۵۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل هزار) تومان قیمت خورد.