افزايش ۶۷درصدی فروش سفته و برات در تهران

در هشت ماهه امسال صورت گرفت؛

طبق اعلام بانک مرکزی، در هشت ماهه سال جاری حدود ۸۶ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در آبان ماه سال جاری حدود ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ درصد و ۱۲۵.۲ درصد افزایش یافت.

همچنین، در هشت ماه امسال نیز حدود ۸۶ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در آبان ماه سال جاری معادل ۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.

در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۲.۵ و ۱۳۰.۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۷.۷ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۱۰.۶ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲.۸ درصد و ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۱۷۹.۸ رسید که عدد شاخص مذکور در آبانماه سال گذشته معادل ۱۷۵.۶ بوده است.

علاوه بر این، در هشت ماه سال جاری معادل ۴۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معـادل ۱۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۶.۸ و ۱۰۴.۱ رسید که نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۷ درصد و ۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هشت ماه سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۶۲.۶ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۹ بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

48  −  45  =