آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۴ (یک هزار و هشتصد و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۰۴۴.۹۰۰.۲۷09:00
۱,۷۹۹-۳۰.۷۰-۱.۷۱روز قبل
۱,۸۳۰۳.۲۰۰.۱۷۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰ تومان کاهش، ۱,۲۸۰,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۸۰,۲۰۰-۴۰۰-۰.۰۴11:24
۱,۲۸۰,۶۰۰-۹,۷۰۰-۰.۷۶روز قبل
۱,۲۹۰,۳۰۰-۸,۶۰۰-۰.۶۷۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۵۴۱,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۸۴۷ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۶,۸۴۷-۳۳۰-۱.۲۳11:24
۲۷,۱۷۷-۰.۰۲روز قبل
۲۷,۱۸۰۰۰۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۲۷,۳۹۵ (بیست و هفت هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۲۹۸ (سی و سه هزار و دویست و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۳,۲۹۸-۱۵۴-۰.۴۷11:20
۳۳,۴۵۲-۱۰۴-۰.۳۲روز قبل
۳۳,۵۵۶-۲۶۱-۰.۷۸۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۵۲ تومان کاهش، ۳۹,۵۶۴ (سی و نه هزار و پانصد و شصت و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۹,۵۶۴-۲۵۲-۰.۶۴11:20
۳۹,۸۱۶-۱۲۱-۰.۳۱روز قبل
۳۹,۹۳۷-۳۱۱-۰.۷۸۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۰۱۰ (هشت هزار و ده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۰۶۰ (بیست و سه هزار و شصت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,035,000 (سیزده میلیون و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۰۳۵,۰۰۰-۴۰,۰۰۰-۰.۳۱11:23
۱۳,۰۷۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۰۷روز قبل
۱۳,۰۶۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۲۳۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۷۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۷۳۰,۰۰۰-۳۵,۰۰۰-۰.۵۳11:25
۶,۷۶۵,۰۰۰-۱۵,۰۰۰-۰.۲۳روز قبل
۶,۷۸۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰-۰.۸۹۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود هزار) تومان قیمت خورد.