رشد ۱.۵درصدی تعداد ابزارهای شاپرکی در آذرماه

بولتن اقتصادی شاپرک شماره 78 منتشر شد

بر اساس گزارش جدید شاپرک، در آذرماه سال جاری تعداد ابزارهای شاپرکی نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد 1.42درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک شماره 78 مربوط به آذرماه1400 منتشر شد.

بولتن شاپرک شماره 78

بر اساس این گزارش، در آذر ماه1400 بالغ بر 3,266 میلیون تراکنش با ارزش 6,679 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به آبان ماه رشد منفی0/46 درصدی در تعداد و 0/03 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

شاپرک1

 

شاپرک2

بر اساس مندرجات جدول بالا، تراکنش های آذر1400 به نسبت ماه مشابه سال 1399 از نظر تعدادی 21/34% و از نظر ریالی 59/38% رشد داشته است.

 

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

 

شاپرک3

بر اساس جدول بالا، ارزش اسمی تراکنش های آذر1400 نسبت به ماه گذشته با رشد 0/03درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در آذر1400 رشد منفی3/95 درصدی را تجربه نموده است.

شاپرک4

مندجات جدول بالا، بیانگر رشد 59/38 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده 17/94 درصد میباشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی سالهای 1399 و 1400 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده می باشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

 

شاپرک5

بر اساس جدول بالا، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به آبان ماه رشد 1/42 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر می رسد سبب این تغییر، افزایش 1/68 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در آذر 1400 نسبت به آبان ماه رشد 0/18 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 1/08 درصدی همراه بوده است.

شاپرک6

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

 

بررسی ها نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با سهم 90.71درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

شاپرک7

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آذر 1400 ، 252 تراکنش می باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 4/75 واحدی (منفی1/85% درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی می باشد.

در آذر ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش 23/30 درصدی از 144 تراکنش در آبان 1400 به 121 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 72 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 1/40 واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 2/64 واحد کاهش نسبت به آبان 1400 به 301عدد در آذرماه رسیده است.

شاپرک8

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در آذر 1400 ماه با کاهش 34/31 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 495/49 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 0/12میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 7/75 میلیون ریال به ازای هر ابزار در آذرماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با 595/84میلیون ریال می باشد که این میزان نسبت به ماه گذشته 4.19میلیون ریال کاهش را تجربه نموده است.

شاپرک9

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  60  =  65