استفاده از بازارهای بیمه غیر اروپایی در دستور کار قرار گرفت

مدیرعامل بیمه ایران :

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به تحریم صنعت بیمه کشور گفت: برای پوشش ریسکهای بیمه ای کشور استفاده از پتانسیل بازار داخلی و سایر بازارها غیر از اروپا در دستور کار قرار دارد.

جواد سهامیان مقدم در گفتگو با مهر در مورد تاثیر تحریمها بر صنعت بیمه کشور، با اشاره به اینکه دنیا بزرگ است و پتانسلهای زیادی برای ما ایجاد می کند که می توانیم از این پتانسلها استفاده کنیم، تصریح کرد: صنعت بیمه کشور در بحث پوشش ریسکها با مشکلی مواجه نیست، زیرا توانسته از پتانسل بازار داخل کشور استفاده کند.

وی افزود: از سوی دیگر، صنعت بیمه توانسته برای پوشش ریسکهای بیمه ای از سایر بازارهای بیمه ای غیر از اروپا استفاده نماید و پوشش های خود را داشته باشد. سهامیان مقدم از برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی برای پوشش ریسکها و کاهش بیمه های اتکایی به خارج از کشور خبرداد.   

وی همچنین خصوصی سازی شرکتهای بیمه دولتی و افزایش این شرکتها را باعث افزایش رقابت پذیری و خدمات رسانی صنعت بیمه به مردم عنوان کرد. سهامیان مقدم با اشاره به 10 دستور رئیس جمهور برای تحول صنعت بیمه گفت: رقابت براساس مشتری مداری و سرعت و تسهیل در ارائه خدمات بیمه از جمله این فرامین و اقدامات بوده است. 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  2