شوک دولت به صنعت بیمه

دومین شوک از سوی دولت به مجموعه بیمه ایران وارد شد. بنا به گفته برخی منابع خبری طبق توافقی که جواد سهامیان مدیرعامل بیمه ایران با مجموعه دولت انجام داده، این شرکت به میزان 300 میلیارد تومان سهام عدالت از دولت خریداری خواهد کرد.

گفته می شود پس از آنکه فرهنگیان نپذیرفتند مطالبات خود از دولت را با دریافت سهام عدالت وصول کنند، دولت به دنبال محلی بوده که از آن طریق بتواند بدهی خود به فرهنگیان را به صورت نقدی پرداخت کند.ظاهراً پس از مذاکراتی که با مدیرعامل بیمه ایران صورت گرفته وی قبول کرده که به میزان 300 میلیارد تومان از دولت سهام خریداری کند تا دولت از این طریق بخشی از بدهی خود به فرهنگیان را به صورت نقدی پرداخت کند.این موضوع به تصویب هیات مدیره بیمه ایران نیز رسیده است و در بخشنامه یی به 200 شعبه شرکت از آنان خواسته شده 70 درصد از نقدینگی خود را به حساب مشخص واریز کنند تا با تجمیع آنها،مبلغ تعهد ایجاد شده به طور یکجا به دولت پرداخت شود.این بخشنامه پس از برکناری ناگهانی هیات مدیره بیمه ایران از سوی احمدی نژاد دومین شوک دولت به این مجموعه حساب می شود. بیمه ایران به رغم دارا بودن دارایی های فراوان از گردش نقدینگی بالایی در مقایسه با میزان خدمات متعهد شده برخوردار نیست. اگر این تصمیم هیات مدیره به صورت صد درصد به اجرا درآید و 300 میلیارد تومان تعهد داده شده جهت خرید سهام عدالت به شکل پیش بینی شده در اختیار دولت قرار بگیرد، بیمه ایران در ارائه خدمات بیمه یی خود با محدودیت روبه رو خواهد شد.شوک مالی ایجاد شده به اعتقاد برخی کارشناسان بیمه یی می تواند عواقب منفی برای مجموعه بیمه ایران رقم زند و آینده بزرگ ترین شرکت بیمه یی کشور را با ابهام روبه رو کند.بدهی دولت به فرهنگیان موضوعی است که در سنوات مختلف شکل گرفته حال چه اتفاقی افتاده که دولت در میان موسسه های مالی، بیمه ایران را به عنوان تامین کننده کسری های خود انتخاب کرده و با موافقت هیات مدیره روبه رو شده. آیا این موضوع ریشه در مسائل گذشته دارد؛ مسائلی که بعدها مخدوش بودن آن به تایید نهادهای نظارتی رسید یا ریشه در تغییر نگاه دولت دارد. دولت در سه سال گذشته از بانک ها به عنوان قلک خود استفاده می کرد و منابع آنها را در جهت تزریق به بخش های موردنظر خود هدایت می کرد.با توجه به انتقادات شدیدی که در دو سال گذشته از سوی دولت به مجموعه صنعت بیمه وارد شده آیا چنین تعهدی از سوی بیمه ایران می تواند علامتی برای دولت به حساب آی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

54  −    =  49