برنامه بانکها برای بازپرداخت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی

رئیس شورایعالی مدیران عامل بانکهای دولتی اعلام کرد:

رئیس شورایعالی مدیران عامل بانکهای دولتی در گفتگو با مهراز برنامه ریزی بانکها برای بازپرداخت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خبرداد و گفت: اگر بانکها اضافه برداشت خود را کاهش ندهند، تداوم فعالیتشان با مشکل مواجه خواهد شد.

علی صدقی با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی یک موضوع داخلی مربوط به بانکها است، گفت: اضافه برداشتهای بانکها از منابع بانک مرکزی در یک مدت زمان بسیار کوتاه قابل کاهش دادن نیست.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه در هر کشور سیستم بانکی یکسری مراوداتی با بانک مرکزی آن کشور دارد، تصریح کرد: در این مراودات بانکها باید حدود خود را که بانک مرکزی برای آنها تعیین می کند، رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته میزان اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی در هر مقطعی از زمان متفاوت است و یک رقم مقطوع نیست.

صدقی با تاکید بر اینکه اضافه برداشتها در یک پروسه زمانی قابل کاهش است، افزود: با توجه به سیاستهای اعلام شده توسط بانک مرکزی، بانکها مجبور هستند بر اساس ساختار مالی خود اضافه برداشتها از این بانک را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه اگر بانکها اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی را کاهش ندهند، تداوم فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد، افزود: بانکها برای بازپرداخت این اضافه برداشت برنامه ریزی کرده اند.

رئیس شورایعالی مدیران عامل بانکهای دولتی ادامه داد: بر اساس این برنامه ریزی، چند بانک اضافه برداشتها را کاهش داده اند و چند بانک نیز در حال کاهش هستند.

وی گفت: این احتمال وجود دارد که اضافه برداشتها امروز کاهش یابد اما روز بعد دوباره افزایش پیدا کند، اما به هر حال اضافه برداشتها در یک پروسه زمانی قابل کاهش یافتن است.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  7  =  35