مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با تاسیس بانک سایپا

در پی انتشار خبری مبنی بر تصمیم یکی از شرکتهای خودروسازی مبنی بر ایجاد موسسه مالی و اعتباری، رئیس کل بانک مرکزی به تشریح شرایط و ضوابط تشکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی توسط نهادهای اقتصادی پرداخت.

طهماسب مظاهری در گفتگو با الف با اشاره به اعلام خبری مبنی بر تشکیل موسسه مالی و اعتباری توسط شرکت سایپا، ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت: تا کنون هیچ مجوزی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل بانک و موسسه مالی و اعتباری خصوصی مورد تائید، حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی و دولت است، خاطرنشان کرد: این اقدام با رعایت ضوابط و چارچوبهای خاصی امکانپذیر بوده و فرمهای آن از طریق سایت بانک مرکزی و نیز مراجعه حضوری به این بانک قابل دسترسی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: متقاضیان تاسیس بانک و موسسه مالی و اعتباری خصوصی باید با دریافت فرمها به طرق یاد شده از نیازها و الزامات این کار به لحاظ ترکیب سهامداران، حداقل سرمایه مورد نیاز، نوع نظارتها، نسبتهای پولی از جمله کفایت سرمایه، سقف فردی و مدیریت ریسک اطلاعات کافی کسب کرده و با رعایت این ضوابط درخواست خود را به بانک مرکزی تحویل دهند.

 

برای تشکیل بانک خصوصی حداقل سرمایه  ،350 میلیارد تومان

 

وی حداقل سرمایه لازم برای تشکیل بانک خصوصی را 350 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: هریک از سهامداران می توانند حداکثر مالک 10 درصد از سهام یک بانک خصوصی باشند. مظاهری با بیان اینکه تشکیل یک موسسه مالی و اعتباری خصوصی توسط یک شرکت خودروسازی در ضوابط بانک مرکزی نمی گنجد

مظاهری  تاکید کرد: بانک یا موسسه مالی و اعتباری خصوصی یک نهاد پولی و مالی است که با هدف جذب سپرده از مردم و اعطای آن در قالب عقود اسلامی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به منظور ایجاد ارزش افزوده تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: اهدافی چون جذب سپرده به منظور رفع نیاز سهامداران یک موسسه تنها در تعریف صندوق می گنجد و با تعاریفی که از بانک یا موسسه مالی و اعتباری خصوصی وجود دارد در تناقض است.

 

صندوق مالی و توسعه ای قدرت خلق پول را ندارد

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صندوق مالی و توسعه ای قدرت خلق پول را ندارد، گفت: هزینه صندوقها به میزان جمع آوری منابع توسط آنها است ولی بانک یا موسسه مالی و اعتباری قدرت خلق پول و ایجاد نقدینگی به میزان 8 تا 10 برابر جذب سپرده را دارا هستند.

 مظاهری تصریح کرد: در حالیکه در این موسسات سهامداران تنها مجاز به دریافت 10 تا 15 درصد از منابع بانک به صورت تسهیلات هستند، مردم می توانند تا 20 درصد از منابع را به صورت تسهیلات دریافت کنند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  ×    =  10