تورم کنونی میراث سیاست های انبساطی پیشین

معاون پارلمانی بانک مرکزی:

ایبنا – در ارتباط با تورم 3/22 درصدی 12 ماه منتهی به مرداد 87 که نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 6/27 درصد افزایش یافته است، این پرسش برای کارشناسان وجود دارد که چرا با وجود کنترل نقدینگی و تسهیلات بانکی و پیگیری سیاست های انقباضی، هنوز تورم در حد بالای 20 درصد تحقق یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پاسخ این پرسش تا حدی به این موضوع مرتبط است که اثرات رشد نقدینگی در سال های گذشته و سیاست های انبساطی پولی و مالی هنوز در جامعه جاری است و آن نقدینگی ایجاد شده هنوز بر تورم اثرگذار است. سیاست های پولی و مالی انبساطی سال های گذشته اثراتی بر رشد نقدینگی داشته که این آثار در بلندمدت رشد فزاینده تورم را موجب شده است. از آنجا که رشد نقدینگی در کشور با توجه به سیاست های پولی و مالی انقباضی اعمال شده رو به کاهش گذاشته است، تداوم آن در آینده کاهش تورم را در پی خواهد داشت، اما افزایش تورم در ماه های اخیر به دلیل افزایش نقدینگی در سال های گذشته بوده است و اگرچه رشد نقدینگی مهار شده اما اثر سیاست های انبساطی بر تورم همچنان باقی است و انتظار می رود در آینده اثر سیاست های انقباضی و کاهش تورم را به تدریج شاهد باشیم. باید توجه داشته باشیم که اثرات سیاست های اقتصادی در جامعه در کوتاه مدت حادث نمی شود و در مدت زمانی متفاوت آثار آن ملموس و در آینده به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر برخی متغیرها تاخیری هستند و بلافاصله اثر نمی گذارند. تورم فعلی نیز ناشی از همان سیاست های انبساطی پولی و مالی سال های قبل است. پس اگر قصد ما کاهش تورم است، باید از هم اکنون با اعمال سیاست های کنترلی و تصمیم گیری شده مالی، پولی و ارزی فعلی کاهش تورم را در سال های آینده انتظار داشته باشیم. برای محاسبه نرخ تورم چند نوع محاسبه انجام می شود؛ شاخص تورم ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهی به ماه جاری و دیگری شاخص میان سال است اما در حقیقت وقتی نرخ تورم پایان سال محاسبه می شود با شاخص میان سال یا 12 ماهه منتهی به ماه مورد نظر فرق می کند و اسفند 87 نسبت به اسفند 86 را نرخ تورم سال 87 تشکیل می دهد و طبیعتاً رقم حاصله درصدی کمتر از ارقام ماهانه خواهد شد و پیش بینی می شود تورم سال 87 در اسفند 87 نسبت به اسفند 86 کمتر از نرخ 6/27 درصدی مرداد 87 نسبت به مرداد 86 باشد و این طور نیست که در محاسبه یا اعلام شاخص تورم پایان سال تغییری ایجاد شود.
*معاون پارلمانی بانک مرکزی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

56  ⁄  28  =