اصلاح آئین‏نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها

ایبنا – بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی اصلاحیه آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی با توجه به مفاد ماده 1 بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( بخشنامه شماره 2205/ ه مورخ 3/5/1387 ) و هدف آن مبنی بر یکسان سازی سیاستهای پولی و نظارتی برای کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری ، دستورالعمل اجرای ماده 24 و ماده 26 بسته سیاستی – نظارتی و اصلاحیه آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان – موضوع بخشنامه شماره مب /1968 مورخ 29/11/1382 – را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.1- تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند 2-1 بخشنامه شماره مب /1968 مورخ 29/11/1382 به شرح ذیل تعریف می شود: مجموع مانده تسهیلات و تعهدات ، مربوط هر ذینفع واحد می باشد که از 5 درصد سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری تجاوز می کند .2- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد موضوع بند 2-2 آیین نامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می شود:مجموع تسهیلات وتعهدات مربوط به هر ذینفع واحد، برای آن گروه از بانکها و موسسات اعتباری که در 30 روز اخیر متوالی ، مانده حساب اضافه برداشت آنها نزد بانک مرکزی بدهکار نشده باشد، حداکثر معادل 20 درصد سرمایه پایه آنها و برای سایر بانکها / موسسات اعتباری حداکثر تا 5 درصد سرمایه پایه آنها اعلام می گردد.3-بندهای ذیل جایگزین بندهای 1-1-2 و 2-1-2 ماده 2 بخشنامه شماره مب / 1968 مورخ 29/11/1382 تحت عنوان مبنای گزارش دهی شده و همچنین به منزله دستور اجرای مواد 24 و 26 بسته سیاستی – نظارتی می باشد:الف – بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بین 10 تا 50 میلیارد ریال می باشد ، از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند.ب – بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بیش از 50 میلیارد ریال باشد و همچنین تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آنها از 5 تا 20 درصد سرمایه پایه آن بانک / موسسه اعتباری می باشد ، مطابق فرمهای شماره (2 ) و ( 3 ) و از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند . فرمهای پیوست بخشنامه شماره ن م / 1404 مورخ 27/12/1386 نیز کماکان بایستی به بانک مرکزی ارسال شود.4- چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ وصول فرمهای موضوع بند ب – 3 فوق از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ملاحظه ای به آن بانک یا موسسه اعتباری اعلام نشود بانک یا موسسه اعتباری می تواند با مسئولیت نهایی هیئت مدیره خود نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات اقدام نماید.5- مفاد این بخشنامه که دستورالعمل اجرایی مواد 24 و 26 بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود، می بایست جایگزین بندهای یاد شده از بخشنامه های شماره مب / 1968 مورخ 29/11/1382 و شماره مب / 2378 مورخ 20/6/1387 شود.به گزارش مهر، در ماده 24 بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی آمده است: سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیئت مدیره هر بانک، معادل 5 درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.براساس ماده 26 این بسته، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.همچنین تصویب اعتبار برای هر یک از مشتریان بر اساس سوابق خوش حسابی و خوش قولی آنان و منوط به انجام اعتبار سنجی مشتری و احراز اعتباری است.اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال می گردد.منبع:مهر

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  7  =  2