گزارش بیزینس مانیتور از اقتصاد ایران

ایبنا – شریه بین‌المللی بیزینس مانیتور بهبود 7 شاخص کلان اقتصادی ایران شامل کسری مالی، تولید ناخالص داخلی و سرانه آن، صادرات، مازاد تجاری، ذخایر ارزی و بدهی خارجی و تضعیف 4 شاخص رشد اقتصادی، تورم، تولید نفت و کسری بودجه را برای سال 2008 میلادی پیش‌بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نشریه بین المللی بیزینس مانیتور طی گزارشی به بررسی شاخصهای کلان اقتصادی ایران پرداخت و نوشت ، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سال 2008 به کمتر از 6/4 درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی ایران طی سال 2009 میلادی نیز به کمتر از 4/4 درصد می رسد .بنابراین گزارش، افزایش صادرات نفتی موجب کاهش کسری مالی ایران خواهد شد و کسری مالی به کمتر از 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . کسری مالی ایران طی سال 2009 به بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .بر اساس این گزارش ، جمعیت ایران از 42/69 میلیون نفر در سال 2005 به 27/70 میلیون نفر در سال 2006 ، 23/71 میلیون در سال 2007 ، 21/72 میلیون در سال 2008 و 20/73 میلیون نفر در سال 2009 خواهد رسید .تولید ناخالص داخلی ایران نیز از 35/189 میلیارد دلار در سال 2005 به 88/222 مییلارد دلار سال 2006 ، 275 میلیارد در سال 2007 ، 69/334 میلیارد دلار در سال 2008 و 25/390 میلیارد در سال 2009 خواهد رسید .این گزارش حاکی است: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز در سال 2005 به 2728 دلار ، سال 2006 به 3172 ، سال 2007 به 3861 ، سال 2008 به 4635 و سال 2009 به 5331 دلار خواهد رسید .نشریه بیزینس مانیتور گزارش داد: رشد واقعی اقتصادی ایران از سال 8/5 درصد در سال 2005 به 4/5 درصد در سال 2006 ، 5 درصد در سال 2007 ، 6/4 درصد در سال 2008 و 4/4 درصد در سال 2009 خواهد رسید .این گزارش افزود: بودجه ایران در سال 2005 با کسری 60853 میلیارد میلیارد ریال روبرو شد و این رقم در سال 2006 به 147431 میلیارد ریال ، سال 2007 به 130604 میلیارد ریال ، سال 2008 به 14778 میلیارد ریال و سال 2009 به 120621 میلیارد ریال خواهد رسید . کسری مالی ایران طی سال 2005 به 6/3 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این رقم طی سال 2006 به 2/7 درصد ، 2007 به 2/5 درصد ، سال 2008 به 5/0 درصد و سال 2009 به 3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .نشریه بیزینس مانیتور اضافه کرد: نرخ تورم ایران نیز از 7/13 درصد در سال 2005 به 9/12 درصد در سال 2006 ، 1/18 درصد در سال 2007 ، 2/22 درصد در سال 2008 و 20 درصد در سال 2009 خواهد رسید .این گزارش با تصریح بر اینکه قیمت سبد نفت اوپک نیز از 64/50 دلار در سال 2005 به 87/60 دلار در سال 2006 ، 69 دلار در سال 2007 ، 50/121 دلار در سال 2008 و 50/106 دلار در سال 2009 خواهد رسید، افزود: تولید نفت ایران نیز از 267/4 میلیون بشکه در سال 2005 به 388/4 میلیون بشکه در سال 2006 ، 401/4 میلیون در سال 2007 ، 300/4 میلیون در سال 2008 و 320/4 میلیون بشکه در سال 2009 خواهد رسید .میزان صادرات ایران نیز در سال 2005 به 37/64 میلیارد دلار ، 2006 به 54/75 ، 2007 به 73/85 ، 2008 به 32/124 و سال 2009 به 72/121 میلیارد دلار خواهد رسید و مازاد تجاری ایران نیز از 28/21 میلیارد دلار در سال 2005 به 25/26 میلیارد دلار در سال 2006 ، 51/31 میلیارد در سال 2007 ، 68/64 میلیارد در سال 2008 و 31/57 میلیارد دلار در سال 2009 خواهد رسید .این گزارش حاکی است: میزان ذخایر ارزی ایران نیز از 13/45 میلیارد دلار در سال 2005 به 34/59 میلیارد در سال 2006 ، 48/75 میلیارد در سال 2007 ، 89/98 میلیارد در سال 2008 و 99/119 میلیارد دلار در سال 2009 می رسد .بدهی های ایران نیز از 9/12 میلیارد دلار سال 2005 به 6/10 میلیارد دلار در سال 2006 ، 4/9 میلیارد دلار در سال 2007 ، 2/8 میلیارد دلار در سال 2008 و 1/7 میلیارد دلار در سال 2009 خواهد رسید .منبع:فارس

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  ×  2  =