۵ شرط اجرای منطقه دو آزادراه تهران-شمال

ایبنا – اختصاص 61 میلیارد تومان پیش پرداخت و 349 میلیارد تومان تسهیلات، اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست، بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید، رعایت مفاد قانونی و ارائه گزارش پیشرفت کار شش ماهه پنج شرط دولت برای اجرای منطقه دو آزادراه تهران-شمال اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء (1) بند « ج» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود: نظر به تأیید توجیه فنی ـ اقتصادی طرح منطقه دو آزادراه تهران ـ شمال، اجرای طرح یادشده مشروط به رعایت مواد زیر مجاز می‌باشد:1ـ حداکثر معادل ارزی مبلغ ششصد و هفده میلیارد و یکصد و نود و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال به عنوان پیش‌پرداخت به علاوه معادل ارزی سه هزار و چهارصد و نود و هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و ششصد هزار ریال تسهیلات به صورت خالص از محل تسهیلات بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور اختصاص ‌یابد.2ـ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود.3ـ تسهیلات دریافتی براساس ارقم زیر که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت‌ دولت» است، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت شود.4ـ مفاد قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ » رعایت شود.5 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.سال: 1386پیش‌پرداخت: 617.198.400.000اقساط (اصل تسهیلات): ــــــــسود و کارمزد: ــــــــجمع کل: 617.198.400.000سال: 1387پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): ــــــــسود و کارمزد: ــــــــجمع کل: ــــــــسال: 1388پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): ــــــــسود و کارمزد: ــــــــجمع کل: ــــــــسال: 1389پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): ــــــــسود و کارمزد: ــــــــجمع کل: ــــــــسال: 1390پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): ــــــــسود و کارمزد: ــــــــجمع کل: ــــــــسال: 1391پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 205.732.800.000سود و کارمزد: 82.644.800.000جمع کل: 288.377.600.000سال: 1392پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000سال: 1393پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000سال: 1394پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000سال: 1395پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000سال: 1396پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000سال: 1397پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000سال: 1398پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000سال: 1399پیش‌پرداخت: ــــــــاقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000سود و کارمزد: 164.536.000.000جمع کل: 576.001.600.000جمع کلپیش‌پرداخت: 617.198.400.000اقساط (اصل تسهیلات): 3.497.457.600.000سود و کارمزد: 1.398.932.800.000جمع کل: 5.513.588.800.000 منبع:فارس

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  +  1  =