تشکیل کارگروه مدیریت مصرف سوخت

ایبنا – با پیشنهاد رئیس جمهوری و تصویب هیئت وزیران، کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در ابلاغیه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: به منظور تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت سوخت- مصوب 1386 – ساماندهی و توسعه حمل ونقل عمومی ، خارج کردن خودروهای فرسوده ، مدیریت مصرف سوخت، گاز سوز نمودن خودروها، کاهش تقاضای سفر ، تغییر دستگاه اجرایی پروژه های مرتبط ، توزیع اعتبارات مربوط ، سازو کار عملیاتی نمودن تصممیات ، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهور ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، وزیر کشور، وزیر صنایع و معادن ، وزیر راه و ترابری ، وزیر نفت، سید مهدی هاشمی ، مسعود زریبافان و محمد رویانیان و سرکار خانم فاطمه واعظ جوادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشکیل می شود.براساس این ابلاغیه، تصمیماتی که توسط نمایندگان یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.همچنین اختیارات هیئت وزیران در خصوص غیر موارد اجرایی یاد شده و اصلاح تصویب نامه ها و آئین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط و نیز تصویب آئین نامه های مربوط به قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت سوخت – مصوب 1386 – و اصلاحات بعدی آن به وزرای عضو کارگروه موضوع بند (1) این تصویب نامه تفویض می شودو مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده یاد شده قابل ابلاغ می باشد.این ابلاغیه می افزاید: ملاک تصمیم گیری در مورد اختیارات تفویضی موضوع بند های (1) و (3) این تصویب نامه حسب مورد موافقت اکثریت اعضا و یا اکثریت وزرای عضو می باشد.این تصویب نامه جانشین تصویب نامه های شماره 13934/ت 39614 ه مورخ 4/2/87 و 13943 / ت 39614 ه مورخ 4/2/87 می شود.هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران این مصوبه را تصویب کرده است.منبع:مهر

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  9  =  90