۶۲۹ هزار تن برنج وارد کشور شد

ایبنا – در 7 ماهه ابتدای سال جاری حدود 629 هزار و 429 تن (629 میلیون و 429 هزار و 98 کیلوگرم) برنج به کشور وارد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در 7 ماهه ابتدای سال جاری 629 هزار و 429 تن برنج به ارزش 2 هزار و 533 میلیارد و 505 میلیون و 72 هزار و 624 ریال معادل ارزی 271 میلیون و 900 هزار و 780 دلار وارد کشور شده است.این واردات از کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، اروگوئه، تایلند، هند، عمان، ویتنام، کویت، قطر، آلمان جمهوری کره صورت گرفته است.در این میان بیشترین واردات از کشور امارات متحده عربی به میزان 298 هزار و 26 تن و به ارزش ریالی 989 میلیارد و 891 میلیون و 765 هزار و 687 ریال معادل 106 میلیون و 258 هزار و 400 دلار بیشترین سهم را داشته است.براساس این گزارش، پاکستان با صادرات حدود 222 هزار و 842 میلیون تن به ارزش ریالی 826 میلیارد و 69 میلیون و 168 هزار و 366 ریال معادل 89 میلیون و 882 هزار و 582 دلار در رتبه دوم واردات برنج ایران از کشورهای دنیا قرار گرفته است.همچنین اروگوئه، تایلند و هند به ترتیب با صادرات 61 هزار و 708 تن به ارزش ریالی 500 میلیارد و 486 میلیون و 945 هزار و 341 ریال معادل 53 میلیون و 35 هزار و 911 ریال، 32 هزار و 381 تن به ارزش ریالی 157 میلیارد و 27 میلیون و 191 هزار و 979 ریال معادل 17 میلیون و 253 هزار و 886 دلار، 13 هزار و 867 میلیون تن به ارزش 45 میلیارد و 805 میلیون و 337 هزار و 401 ریال معادل 5 میلیون و 10 هزار و 926 دلار در رتبه های بعدی واردات ایران برنج از کشورهای دنیا قرار دارند.در این میان عمان با 235 تن به ارزش ریالی 2 میلیارد و 959 میلیون و 403 هزار و 893 ریال معادل 321 هزار و 907 دلار، ویتنام با 50 تن به ارزش ریالی 475 میلیون و 978 هزار و 197 ریال معادل 51 هزار و 518 دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.همچنین کویت نیز 121 تن برنج در 7 ماهه ابتدای سال جاری به ایران صادر کرده که ارزش آن 428 میلیون و 473 هزار و 49 ریال معادل 46 هزار و 265 دلار بوده است.در این میان سهم قطر از صادرات برنج به ایران 80 تن به ارزش 394 میلیون و 226 هزار ریال معادل 33 هزار دلار بوده است. ضمن اینکه آلمان نیز 5/4 تن به ارزش 43 میلیون و 305 هزار و 595 ریال معادل 4 هزار و 787 دلار و جمهوری کره نیز 80 تن به ارزش 23 میلیون و 267 هزار و 115 ریال معادل 2 هزار و 398 دلار به ایران برنج صادر کرده است.این درحالی است که در سال 86، تایلند با صادرات 270 هزار تن به ارزش هزار و 367 میلیارد و 498 میلیون و 81 هزار و 285 ریال معادل 14 میلیون و 746 هزار و 862 دلار در رتبه اول صادرات برنج به ایران قرار داشته است.همچنین پاکستان با صادرات 82 هزار و 256 تن به ارزش 284 میلیارد و 122 میلیون و 867 هزار و 306 ریال معادل 30 میلیون و 63 هزار و 758 دلار برنج به ایران صادر کرده است. در این میان امارات متحده عربی نیز با صادرات 78 هزار و 730 تنی به ارزش 234 میلیارد و 441 میلیون و 417 هزار و 978 ریال معادل 25 میلیون و 272 هزار و 495 دلار در رتبه سوم قرار داشته است.در سال 86، اروگوئه با صادرات 34 هزار و 496 تنی به ارزش 149 میلیارد و 622 میلیون و 156 هزار و 430 ریال معادل 16 میلیون و 120 هزار و 681 دلار در رتبه چهارم قرار دارد.در همین سال نیز اتریش و ویتنام به ترتیب با صادرات 40 هزار تنی و 31هزار و 400 تنی به ارزش 128 میلیارد و 813 میلیون و 332 هزار و 500 ریالی معادل 13 میلیون و 888 هزار و 230 دلار و نیز 105 میلیارد و 521 میلیون و 334 هزار و 260 ریال معادل 11 میلیون و 380 هزار و 644 دلار در رتبه های بعدی قرار داشته اند.هند نیز در سال 86 معادل 5 هزار و 242 تن به ارزش ریالی 15 میلیارد و 699 میلیون و 83 هزار و 605 ریالی معادل یک میلیون و 689 هزار و 243 دلاری در رتبه آخر قرار داشته است.منبع:مهر

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  ×    =  3