تشدید خروج سپرده‌‏های خصوصی از بانک‌‏های دولتی

ایبنا – آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‏دهد روند خروج سپرده‌‏های بخش خصوصی از بانک‌‏های دولتی شتاب گرفته و در مقابل بانک‌‏های خصوصی توانسته‌‏اند منابع بیشتری از بخش خصوصی به عنوان سپرده جذب کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس آمارهای بانک مرکزی در چهار ماهه نخست سال جاری میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های دولتی 9.2 تریلیون ریال کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های تجاری دولتی در پایان سال گذشته یک هزار و 62 تریلیون ریال بود که در پایان تیرماه به یک هزار و 53 تریلیون ریال رسید.در همین حال آمارهای موجود نشان می‌‏دهد میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های تخصصی دولتی 201 تریلیون ریال در پایان سال 86 به 198.5 تریلیون ریال در پایان تیرماه 87 رسید که بیانگر کاهش 3.1 تریلیون ریالی سپرده‌‏های بخش خصوصی در این بانک‌‏هاست.در مقابل، میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به طور قابل ملاحظه‌‏ای افزایش یافته است به طوری که میزان این سپرده‌‏ها از 295.8 تریلیون ریال در پایان سال گذشته به 323.4 تریلیون ریال در پایان تیرماه سال جاری رسیده است که نشان می دهد بخش خصوصی به بانک‌‏های خصوصی بیش از بانک‌‏های دولتی اعتماد کرده و انتقال سپرده‌‏ای میان این بانک‌‏ها صورت گرفته است.بر اساس این گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاری میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به میزان 27.6 تریلیون ریال افزایش نشان می‌‏دهد که بیانگر این موضوع است که این نهادهای غیر دولتی پولی نه تنها توانسته‌‏اند سپرده‌‏های خارج شده از بانک‌‏های دولتی را به سوی خود جلب کنند بلکه در جذب سپرده‌‏های جدید نیز موفق عمل کردند.در مجموع می‌‏توان گفت در چهار ماهه نخست سال جاری سهم بانک‌‏های تجاری و تخصصی دولتی از سپرده‌‏های خصوصی به ترتیب 1.2 و 0.3 درصد کاهش یافته است و در مقابل سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از این سپرده‌‏ها 1.5 درصد افزایش یافته است.افزایش سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سپرده‌‏های بخش خصوصیدر پایان تیرماه، سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سپرده‌‏های بخش خصوصی به 20.5 درصد رسید.به گزارش ایلنا، سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سپرده‌‏های بخش خصوصی در تیرماه سال 85 حدود 13.5 درصد بوده است.بر اساس این گزارش، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‏دهد در تیرماه سال جاری سهم بانک‌‏های تجاری از سپرده‌‏های بخش خصوصی 71 درصد، سهم بانک‌‏های تخصصی 15.5 درصد و سهم بانک‌‏های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از این سپرده‌‏ها 20.5 درصد بوده است.منبع:ایلنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

70  −    =  67