تعیین نرخ سود ۱۸ درصد برای جذابیت اوراق مشارکت وزارت نیرو

ایبنا – قائم مقام بانک مرکزی خبر داد: برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت وزارت نیرو، کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر نیرو تشکیل شد و برای ایجاد جذابیت و فروش اوراق نرخ سود علی‌الحساب 18 درصد تعیین شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حسین قضاوی در گفت و گو با فارس در خصوص رویکرد جدید در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت منتشره نسبت به سالهای اخیر از 5/15 به 18 درصد، اظهار داشت: شرکتهای تابعه وزارت نیرو برای تکمیل برخی طرحهای نیروگاهی خود نیاز به 500 میلیارد تومان تامین مالی داشتند و دولت کارگروه‌ ویژ‌ه‌ای را مسئول تصمیم گیری در این باره کرد.وی گفت: این کارگروه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیران نیرو و اقتصاد جلسات مختلفی را تشکیل داد و به این جمع‌بندی رسیدند برای ایجاد جذابیت لازم برای اوراق منتشره و این که در بازار به خوبی به فروش بروند، نرخ سود 18 درصد را در نظر بگیرند.وی با بیان این که علاوه بر این پیش بینی شد مکانیزمهای ضمانتی مناسب نیز از طریق شرکتهای ناشر این اوراق در اختیار بانک قرار گیرد، توضیح داد: بر این اساس قرار شد 20 درصد اوراق منتشره از محل منابع داخلی شرکتها نزد بانک عامل بماند و بانک عامل بتواند از این محل بازخرید اوراق مشارکت را قبل از سر رسید عهده دار شود و این وظیفه را بر عهده بگیرد.قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: همچنهین خزانه داری کل کشور موظف شد در شرایطی که بانک عامل اعلام کند سود یا اصل مبلغ اوراق مشارکت در سر رسید توسط ناشر پرداخت نشده است، آن را از حسابهای دولتی ناشر اوراق برداشته و به بانک عامل بپردازد.وی ادامه داد: با این ترتیب قرار شد شرکتهای تابعه وزارت نیرو از تاریخ امضای قرار داد با بانکهای عامل، اوراق مشارکت را منشر کند.قضاوی تصریح کرد: تصمیم گیری درباره انتشار اوراق مشارکت به این دلیل صورت گرفت که دستورالعمل معاملات ثانوی اوراق مشارکت در بورس نهایی نشده است. در صورتی که بازار ثانویه اوراق بهادار به نحو مناسبی در بورس تدارک دیده شود، نیازی وجود نخواهد داشت اوراق مشارکت قبل از سررسید بازخرید، توسط بانکهای عامل ضمانت شود.وی ادامه داد: دستورالعمل معاملات ثانوی در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و هنوز نهایی نشده است، از سوی دیگر سپری شدن زمان نیز منجر به تعویق در اتمام پروژه‌های نیروگاهی نیمه تمام وزارت نیرو می‌شد، بنابراین برای انتشار اوراق مشارکت جدید تصمیم گیری شد.قضاوی خاطرنشان کرد: مثلا برای یکی از این پروژه‌های نیروگاهی 700 میلیارد تومان هزینه شده، با اندک تامین مالی قابل راه اندازی است و می‌تواند برق قابل مالحظه‌ای را وارد چرخه تولید کند.وی تاکید کرد: بر این اساس سپری شدن زمان و معطل گذاشتن پروژ‌ه‌ها به مصلحت نبود و بانک مرکزی نیز موافقت کرد اوراق مشارکت با این شرایط منتشر شود.خبرنگار فارس گفت: ممکن است از این پس نرخ سود 18 درصد مبنای انتشار اوراق مشارکت قرار گیرد؟قایم مقام بانک مرکزی پاسخ داد: از نظر بانک مرکزی اگر اوراق مشارکت دیگری نیز بخواهد منتشر شود، نرخ 18 درصد برای سود آنها منطقی است.وی با بیان این که در انتشار اوراق مشارکت دولتی مراجع تصمیم گیر می‌توانند درباره نرخ سود آن تصمیم گیری کنند، افزود: نرخ سود علی الحساب بسته به این که مرجع نهایی تصمیم گیری کجاست، قابل تعیین است.قضاوی در عین حال ادامه داد: اگر بانک مرکزی نیز تصمیم به انتشار اوراق مشارکت کند، نرخ سود آن به گونه‌ای خواهد بود که جذابیت لازم را برای فروش داشته باشد منتها با توجه به رشد اندک نقدینگی، بانک مرکزی در حال حاضر نیازی به انتشار اوراق مشارکت نمی‌بیند.قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: پروژه‌ها و دیگر متقاضیان انتشار اوراق مشارکت می‌توانند بر اساس مقررات نسبت به تعیین نرخ سود اقدام کنند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  ×    =  10