کارمندان دولت زمین با تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی ساخت مسکن می‌گیرند

ایبنا – بر اساس آیین‌نامه جدید ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و 7 کلانشهر به سایر شهرها، کارمندان دولتی مشمول این طرح از 120 تا 180 متر زمین با 12 تا 14 میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن و 4 تا 5/5 میلیون تومان کمک سود تسهیلات دریافت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود.به گزارش فارس متن کامل «آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» به شرح زیر است:ماده 1_ حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانکها، موسسات بیمه و سایر دستگاه‌های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین‌نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خو از کلانشهرها (تهران_ مشهد_ تبریز- اصفهان_ کرج_ شیراز_ قم_ اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، می‌باشد.تبصره_ انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50) کیلومتری سایر کلانشهرها در قالب این ایین‌نامه ممنوع است.ماده 2_ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:2_ قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.2_ تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.3_ حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.تبصره _ اولویت واگذاری امتیازات این ‌آیین‌نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.ماده 3_ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین‌نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره‌مند می‌گردند.1_ واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.تبصره_ واگذاری زمین در قالب این آیین‌نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلا از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند، نمی‌باشد.2_ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی در صورت پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌گردد.بنابراین مصوبه به کارمندانی که مقص آنها شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (150) کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله (50) کیلومتر از حریم کلانشهر باشد، 12 متر زمین ، 120 میلیون ریال تسهیلات ساخت مسکن و 40 میلیون ریال کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند پرداخت می شود. در شهرهای با جمعیت (200) هزار نفر و بیشتر نیز 150 متر زمین با 130 میلیون ریال تسهیلات ساخت مسکن و 50 میلیون ریال کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند داده می شود.در سایر شهرها نیز 180 متر زمین با 150 میلیون تسهیلات ساخت مسکن و 55 میلیون ریال کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند اعطا می شود.تبصره 1_ چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چراچوب این آیین‌نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می‌یابد.تبصره 2_ واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می‌پذیرد.منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.4_ چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین‌نامه در هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عال اعم از سراسری، آزادف غیرانتفاعی، پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه _ به جز شهرهای استان تهران _ که رشته یاد شده را دارا باشند، منتقل خواهند شد.تبصره _ قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌های سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان‌پذیر است.5_ به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین‌نامه از کلانشهرها منتقل گردند، فوق العاده جابجایی محل خدمت بنا به تشخیص دستگاه مربوط پرداخت می گردد. با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کلیه پرداختها در چارچوب قانون یاد شده انجام می شود و در صورت لزوم به این قبیل کارکنان مطابق تبصره ماده 78 قانون یاد شده تفاوت تطبیق پرداخت می شود.6_ یکی از اعضای درجه اول خانواده کارکند مشمول این آیین‌نامه، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاه‌های زودبازده، با اولویت بهره‌مند خواهد شد.7_ به هر یک از کارکنان مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1376، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می‌گردد.ماده 4_ کلیه دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این ایین‌نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:1_ بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهند داشت.تبصره_ در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاه‌ها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارندف بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می‌شود.2_ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این ایین نامه از کلانشهرها منتقل می‌گردند. توسط دستگاه ذی‌ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می‌باشد.3_ اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می‌شود.تبصره_ حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می‌شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پست‌های مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه‌التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.ماده 5_ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه هر نوع انتقال و یا ماموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید.ماده 6- چنانچه استفاده‌کنندگان از تسهیلات این آیین‌نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین‌نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.ماده 7_ مدت اعتبار این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می‌باشد.به گزارش فارس این آیین نامه طی هفته گذشته با اصلاحاتی جایگزین ایین نامه قبلی مصوبه شهریور ماه امسال شده است. منبع:فارس

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  33  =  40