بانک‌مرکزی: سهم نفت در بودجه ۸۶؛ ۵۲%

ایبنا – سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52 درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بانک مرکزی، مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال 1386 به 5/639 هزار میلیارد ریال بالغ شد که سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب 4/43، 5/27 و 1/29 درصد بوده است.با اجرای قانون اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور، پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی به ترتیب 5/66، 8/24 و 7/8 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند، همچنین سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52 درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، 4/62 درصد بوده است.به گزارش فارس، در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای و واگذاری دارایی‌‏های مالی به ترتیب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بود.میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93 درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96 هزارمیلیارد ریال کسری مواجه گردید که در مقایسه با سال قبل 8/34 درصد کاهش داشت.بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد. متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 0/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2 میلیون بشکه در روز بالغ شد؛ لیکن صادرات فرآورده های نفتی با 2/25 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزایش یافت.در سال 1386 مصرف فرآورده‌های نفتی با 6/2 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1 میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده‌‏های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 3/34 درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد.با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14 درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 6/23 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌‏های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود 7/22 درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌‏های نفتی را به خود اختصاص داد.در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل22924 میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (معادل 5091 میلیون دلار) برداشت شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  1  =  8