گزارش اداره اقتصادی آمریکا از شاخص های اقتصادی ایران

اداره اطلاعات اقتصادی آمریکا در گزارشی راجع به اقتصاد ایران در سال 2008 از بهبود 8 شاخص کلان اقتصادی ایران در این سال خبر داد.

داره اطلاعات اقتصادی امریکا در گزارشی موسوم به «کتاب حقایق جهانی» آخرین برآورد خود از شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال 2008 را ارائه کرده است.این گزارش وابستگی به درآمدهای نفتی و کنترل دولت بر اقتصاد را از جمله ویژگی های اقتصاد ایران عنوان کرده است.بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال 2008 با رشد 6.4 درصدی مواجه شد و تولید ناخالص داخلی ایران در این سال بر اساس نرخ رسمی مبادله ارز به 382.3 میلیارد دلار و بر اساس شاخص قدرت خرید به 7/859 میلیارد دلار رسید.تولید ناخالص داخلی سرانه ایران نیز در این سال به 13100 دلار(بر اساس شاخص قدرت خرید)رسید.این ارقام در سال 2007 به ترتیب عبارت بودند از:4.3 درصد، 206.7 میلیارد دلار، 852.6 میلیارد دلار و 12300 دلار.سهم هر یک از سه بخش کشاورزی،صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2008 نیز به ترتیب عبارت بودند از 10.8 درصد، 44.3 درصد و 44.9 درصد. در مقایسه با سال 2007 سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ایران 0.2 درصد کاهش یافته، سهم بخش صنعت یک درصد کاهش یافته و سهم بخش خدمات 2/1 درصد افزایش داشته است.میزان نرخ بیکاری در سال 2008 بالغ بر 12.5 درصد اعلام شده است که نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. نرخ بیکاری ایران در سال 2007 ، 11 درصد اعلام شده بود. جمعیت نیروی کار ایران نیز در سال 2008 ، 24.35 میلیون نفر برآورد شده است.این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2008 را نیز 28 درصد اعلام کرده است.حجم سرمایه گذاری های انجام شده در ایران طی سال2008 با افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل مواجه شده است. در حالی که در سال 2007، 35 میلیارد دلار در بخش های مختلف اقتصاد ایران توسط بخش های دولتی و خصوصی سرمایه گذاری شده بود این رقم در سال 2008 به 105 میلیارد دلار رسید.همچنین 954/6میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شد و 993 میلیون دلار از سوی ایران در کشورهای دیگر سرمایه گذاری شد.دولت ایران در سال 2008 به لطف افزایش قیمت نفت در مجموع 127 میلیارد دلار درآمد کسب کرد که این رقم افزایش دو برابری را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد. درآمدهای دولت ایران در سال 2007 بالغ بر 64 میلیارد دلار اعلام شده بود. در عین حال هزینه های دولت نیز از 64 میلیارد دلار در سال 2007 به 98 میلیارد دلار در سال 2008 افزایش پیدا کرد.به دلیل افزایش قیمت نفت صادرات ایران در سال 2008 نیز رشد پیدا کرد و از76میلیارد دلار در سال 2007 به 106 میلیارد دلار در سال 2008 رسید.80 درصد صادرات ایران در این سال صادرات نفت خام بوده است.به موازات افزایش صادرات واردات ایران نیز در این سال رشد پیدا کرد و از 61 میلیارد دلار به 67 میلیارد دلار رسید.تراز حساب های جاری ایران نیز در این سال از 19 میلیارد دلار به 27 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.اداره اطلاعات اقتصادی امریکا کل دارایی های ایران شامل ذخایر ارزی و طلا در پایان سال 2008 را نیز بالغ بر 5/96 میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در پایان سال 2007 به 69 میلیارد دلار رسیده بود.دیون خارجی ایران نیز در سال 2008 از 13.8 میلیادر دلار به 21.77 میلیارد دلار رسید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

54  ⁄  9  =