تراکنش خودپردازهاى سیستم بانکى اعلام شد

ایبنا- خودپردازهاى سیستم بانکى در تهران ۹/۸ هزار میلیارد ریال و در استانهاى کشور ۵/۱۶ هزار میلیارد ریال تراکنش داشتند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک آمارهاى رسمى بانک مرکزى مبلغ کل تراکنش هاى سیستم بانکى را در بخش خودپردازها ۲۵ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۷۵۶ ریال، در بخش پایانه هاى فروش ۴ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۸۲۴ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۹۵۹ ریال و در بخش پایانه هاى شعب ۳۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۰۲ ریال ذکر کرد.این گزارش مى افزاید: جمع کل مبلغ تراکنش بانک ملى در آذر ماه نیز به ۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۳ هزار و ۸۶۵ ریال رسید.همچنین تراکنش بانک ملت ۳ هزار و ۸۷۲ میلیارد و ۵۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال عنوان شد. بانک صادرات نیز در آذر ماه سال جارى از محل تراکنش ها مبلغ ۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد و ۵۹۴ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال کسب کرده است.آمارهاى رسمى بانک مرکزى مبلغ تراکنش بانک سپه در آذرماه را ۲هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۳۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۰۰ ریال ذکر کرد. شایان ذکر است که مبلغ تراکنش خودپردازهاى سیستم بانکى در استانهاى کشور در آذرماه رقم ۱۶ هزار و ۵۱۸ میلیارد و ۲۳۵ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۱۴۲ ریال و مبلغ تراکنش خودپردازها در پایتخت را ۸ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۹۷۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۶۱۴ ریال ذکر مى کند. مبلغ تراکنش پایانه هاى فروش در پایتخت درآذرماه سال جارى ۲ هزار و ۶۶۳ میلیارد و ۶۶ میلیون ۸۲ هزار و ۵۵۱ ریال و در استانهاى کشور یک هزار و ۹۵۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۰۸ ریال بالغ شده است. مبلغ تراکنش پایانه هاى شعب در تهران ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۹ ریال و مبلغ تراکنش پایانه هاى شعب در استانها را ۱۷ هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۵۵۳ ریال ذکر کرد.منبع:بینا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

2  ×    =  8