سرمایۀ بیمۀ عمر از شمول مقررات ارث خارج اعلام شد

ایبنا- یک کارشناس صنعت بیمه گفت:ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه سرمایۀ بیمۀ عمر را از شمول مقررات ارث خارج اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بهمن کبیری پرویزی با اعلام این خبر اظهار داشت: ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه مندرج در روزنامۀ رسمی مورخ 30/11/1387، در پاسخ به این پرسش که «آیا تقسیم سرمایۀ بیمۀ عمر و مقرری کارمند متوفی تابع مقررات ارث است؟» اعلام داشت سرمایۀ بیمۀ عمر جزء ماترک نیست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است.وی افزود:اگر در قرارداد بیمۀ عمر مشخصات استفاده¬کننده از سرمایۀ مزبور تصریح شده باشد، پس از فوت بیمه¬گذار تمام مبلغ سرمایۀ بیمۀ عمر به کسی که در قرارداد مشخص شده است پرداخت می¬شود و الا وجه مزبور به نسبت مساوی بین ورثه تقسیم می¬شود.این دیده بان صنعت بیمه با اشاره به تفاوت سپرده¬های بانکی با سرمایه بیمه عمر در مالیات بر ارث خاطر نشان کرد: بدین ترتیب می¬توان چنین استنباط کرد که سرمایۀ بیمۀ عمر از شمول مالیات بر ارث خارج است، در حالی که به سپرده¬های بانکی مالیات بر ارث تعلق می¬گیرد.به گفته این کارشناس صنعت بیمه عدم شمول مالیات بر ارث بر سرمایۀ بیمۀ عمر و تشکیل سرمایه باعث حرکت سرمایه¬های مردم از سپرده¬های بانکی به سمت بیمۀ عمر است.عضو موسسه چارتر لندن یادآور شد: به نظر می¬رسد عبارت سرمایۀ بیمۀ عمر اعم از بیمۀ عمر کارمندان دولت باشد و شامل تمام انواع بیمۀ عمر می¬شود.منبع:بینا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×  1  =