اعلام تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی

تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در مهر ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بترتیب ‪۱۲.۹‬ و ‪ ۶.۳‬درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مدیریت کل آمارهای اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده بترتیب به اعداد ‪ ۷۱.۴‬و ‪ ۲۵۸.۹‬رسید که در مقایسه با ماه قبل بترتیب یک و ‪ ۳.۲‬درصد، افزایش یافت.
طبق این گزارش، در ماه مورد بررسی ‪ ۴۱۵‬هزار برگ سند به مبلغ حدود ‪۱۸.۲‬ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، برگشت داده شد.
شاخص‌های تعداد و مبلغ این اسناد در مهر ماه امسال بترتیب به اعداد ‪ ۱۴۶.۷‬و ‪ ۳۲۵.۸‬رسید که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد ‪ ۴.۶‬درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ‪ ۵.۷‬درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته بترتیب ‪ ۸.۷‬و ‪ ۵.۹‬درصد افزایش نشان می‌دهد.نسبت تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده بترتیب به ‪۱۰.۲‬ و ‪ ۴.۷‬درصد رسید. نسبت‌های یادشده در مهر ماه سال گذشته بترتیب ‪ ۸.۲‬و ‪۴‬ ‪ .۱‬درصد بود.
براساس گزارش هفت ماهه نخست امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ‪ ۲۶.۳‬میلیون برگ سند به مبلغ معادل ‪ ۲۴۶۲.۵‬هزار میلیارد ریال مبادله شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده بترتیب به اعداد‪ ۶۶‬و ‪ ۲۳۲.۲‬رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بترتیب ‪ ۳۷.۹‬و ‪۱۲.۸‬درصد، کاهش داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است، در مدت یادشده ‪ ۲.۸‬میلیون برگ سند به مبلغی معادل‪ ۱۱۴.۲‬هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، برگشت داده شده است.
این گزارش ادامه می‌دهد، متوسط شاخص تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده بترتیب به اعداد ‪ ۱۲۹.۷‬و ‪ ۲۹۱.۷‬رسید که نسبت به دوره مشابه سال ‪ ۸۷‬از نظر تعداد ‪ ۲‬درصد کاهش و از لحاظ مبلغ یک درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی اعلام کرده است، همچنین در هفت ماه نخست امسال نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ بترتیب به ‪ ۱۰.۵‬و ‪۴.۶‬ درصد رسید. نسبت‌های یادشده در هفت ماه نخست سال گذشته بترتیب‪ ۶.۷‬و چهار درصد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  ×    =  18