دارایی‌های داخلی و خارجی شبکه بانکی کشور افزایش یافت

دارایی‌های داخلی سیستم بانکی طی هفت ماه ابتدایی سال جاری با 1/7 درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته 38 هزار و 149میلیارد و 460 میلیون تومان و دارایی های خارجی معادل 10 هزار و 312 میلیارد و 560 میلیون تومان افزایش یافت. براساس گزارش بانک مرکزی جمع کل دارایی‌های سیستم بانکی در پایان سال گذشته 539 هزار و 287 میلیارد و 20 میلیون تومان اعلام شده بود که این رقم در مهرماه سال جاری با 1/7 درصد رشد به 577 هزار و 436 میلیارد و 480 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک افزایش دارایی‌های سیستم بانکی در مهر سال 87 نسبت به مهر سال 86 معادل 9/25 درصد بوده که این رشد با کاهشی 20 درصدی در یک سال گذشته به 7/6 درصد رسیده است.
این گزارش حاکی‌است جمع کل دارایی‌های سیستم بانکی در مهر سال 88 نسبت به پایان سال 87 از افزایش 38 هزار و 149میلیارد و 460 میلیون تومانی برخوردار بوده است.
همچنین در ترازنامه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، جمع کل بدهی‌های سیستم بانکی در مهر سال جاری نیز 577 هزار و 436 میلیارد و 480 میلیون تومان اعلام شده است.
همچنین دارایی‌های خارجی سیستم بانکی طی 7 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته معادل 10 هزار و 312 میلیارد و 560 میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهر ماه سال جاری به 131 هزار و 930 میلیارد و 120 تومان رسیده است.این رقم در پایان سال 87 معادل 121 هزار و 617 میلیارد و 560 میلیون تومان گزارش شده بود.
براساس این گزارش دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهر سال جاری نسبت به اسفند سال قبل 10 هزار و 312 میلیارد و 560 میلیون تومان افزایش یافته است.
این گزارش حاکیست دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهر سال 88 نسبت به اسفند ماه سال قبل 5/8 درصد رشد داشته است درحالی‌که این رشد درمهر سال 87 نسبت به اسفند سال 86 معادل 16 درصد بود.
رشد دارایی‌های خارجی در مهر سال 88 نسبت به مهر سال 87 معادل منفی 4 درصد بوده است در حالی‌که این رشد در مهر 87 نسبت به مهر 86 معادل 8/27 درصد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  69  =  77